Zväz vojakov Slovenskej republiky

Odišiel z našich radov!

31 decembra, 2023

Rada klubu ZV SR s hlbokým žiaľom oznamuje členom Zväzu, priateľom a známym, že 28. decembra 2023 nás vo veku 75 rokov navždy opustil člen nášho klubu, dôstojník technického oddelenia 32. Leteckej základne, kpt. v.v. Viliam Strečanský. Pohreb bude 4.1.2024 (štvrtok) o 14,00 h. na cintoríne vo Veľkých Kostoľanoch. Venujte mu tichú spomienku. 

Loading