Zväz vojakov Slovenskej republiky

Odhalili sme pamätnú tabuľu škole, ktorá ľudí naučila učiť sa

16 septembra, 2023

Sobota 9. septembra ostane v našom povedomí ako deň, keď sa rozšíril počet pamätných miest v Novom Meste nad Váhom. Pri príležitosti 30. výročia zrušenia tunajšieho Vojenského učilišťa Podjavorinských partizánov sme totiž slávnostne odhalili pamätnú tabuľu na bývalej veliteľskej budove niekdajšieho učilišťa, v súčasnosti sídla Obvodného oddelenia Policajného zboru Nové Mesto nad Váhom na Bzinskej ulici. Tabuľa pripomína veliteľstvá spojovacieho učilišťa, ktoré tu sídlili od roku 1945 do roku 1993 a riadili komplex dnes už neexistujúcich školských a zabezpečovacích jednotiek, zodpovedali za veliteľský a pedagogický zbor, administratívu a vlastne život celej školy.

Prítomných členov Klubu Zväzu vojakov SR Nové Mesto nad Váhom a Klubu generálov SR, ktorí sa zišli pred historickou budovou, pozdravil v mene rady nášho klubu pplk. v. v. Dr. Kamil Krištofík. Zároveň privítal hostí slávnostného podujatia, podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Michala Barteka, primátora Nového Mesta nad Váhom Ing. Františka Mašlonku, poradcu Klubu generálov SR generála v. v. JUDr. Tibora Gaplovského a vedúceho jeho Regionálnej skupiny sever generálmajora v. v. Ing. Svetozára Naďoviča, posledného náčelníka Vojenského učilišťa Podjavorinských partizánov plk. gšt. v. v. Ing. Emila Polakoviča, jeho bývalého zástupcu plk. v. v. Ing. Milana Benáka, predstaviteľku Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom nadporučíčku Mgr. Zuzanu Trčkovú, zástupcu miestneho Obvodného oddelenia PZ nadporučíka Mgr. Filipa Paráka, bývalých príslušníkov veliteľsko-pedagogického zboru školy a zúčastnených bývalých žiakov a poslucháčov tejto špecifickej vzdelávacej inštitúcie československej armády.

Poďakoval všetkým sponzorom a členom, zásluhou ktorých sa inštalovanie pamätnej tabule na tejto budove mohlo uskutočniť, a priblížil kapitoly z minulosti školy. Uviedol okrem iného, že história spojovacieho učilišťa vo všetkých jeho podobách je bohatá a poďakovanie patrí všetkým, ktorí ju napĺňali konkrétnymi činmi od začiatkov až po zrušenie školy. „Obetavá práca spojená s tradíciami bola základom úspechov, ktoré učilište dosiahlo, sme hrdí na to , že v rôznych oblastiach výchovy, vzdelávania, výcviku, kultúry i športu sa radilo na popredné miesta medzi vojenskými strednými školami,“ vyzdvihol Kamil Krištofík a spomenul aj mená všetkých bývalých veliteľov školy i miesta jej dislokácie od Popradu cez Ružomberok, český Turnov až po Nové Mesto nad Váhom (celý článok o histórii školy prinášame na našom webe samostatne pod titulkom Škola zrodená v bojoch alebo bez spojenia niet velenia).

K zhromaždeným potom prehovoril Emil Polakovič. Zaspomínal si na začiatky svojho pôsobenia v škole v 60. rokoch minulého storočia, vtedy ešte v úlohe študenta, ktorý školu reprezentoval v stolnom tenise (ten hrá dodnes), hádzanej a tri roky pôsobil aj v dychovej hudbe učilišťa, vedenej kapelníkom majorom Štanbauerom. Ocenil výbornú spoluprácu školy s mestom a miestnymi priemyselnými podnikmi, a to tak počas svojich štúdií, ako aj oveľa neskôr, v čase, keď už túto školu sám viedol. Spomenul si na bývalých učiteľov a kolegov, v spomienkach sa pristavil pri menách ako Štefan Bumbál, Vladimír Ješko či Ján Marek, nezabudol na spolužiaka a výborného atléta Jozef Tučeka, ani na rovesníkov, z ktorých niektorí už, bohužiaľ, nežijú. Svoje zamyslenie zakončil verejným poďakovaním všetkým, ktorí sa podieľali na zrealizovaní celej myšlienky pamätnej tabule a vyjadril presvedčenie, že po jej odhalení zostane čas porozprávať sa s priateľmi a zaspomínať si na prekrásne roky, ktoré spolu prežili v škole.

Bývalý žiak tejto školy a spoluorganizátor podujatia v jednej osobe, generál v. v. Tibor Gaplovský, pozdravil všetkých v mene Klubu generálov SR aj menom jeho predsedu generálporučíka v. v. Ing. Petra Vojteka, bývalého náčelníka generálneho štábu, ktorý bol práve v tom čase na Medzinárodnom vojenskom výstupe na Kriváň. Podľa generála Gaplovského sa pomerne dlho diskutovalo o myšlienke zanechať stopu po bývalom vojenskom učilišti, ale zámer ostával nenaplnený. Až keď si spolu s Kamilom Krištofíkom povedali, že treba naozaj niečo urobiť, podarilo sa dielo zrealizovať. Na adresu učilišťa generál Gaplovský povedal: „Bola škola, kde nás naučili učiť sa, kde nás naučili nebáť sa… Pripravovala ľudí na náročný profesijný život a mnohí z nich obstáli v rôznych náročných funkciách.“ V tejto súvislosti účastníkom stretnutia odovzdal pozdravy armádneho generála v. v. Ing. Vlastimila Piceka, jedného z absolventov vyradených v roku 1975, ktorý veľmi chcel pricestovať do Nového Mesta nad Váhom, ale nakoniec pre úraz nemohol prísť. Práve tento poslucháč učilišťa dosiahol v živote asi najvyššie vojenské méty, keďže niekoľko rokov bol náčelníkom vojenskej kancelárie prezidenta Českej republiky, potom náčelníkom Generálneho štábu Armády ČR a napokon ministrom obrany. Na záver generál Tibor Gaplovský pripomenul, že históriu netreba zatracovať, netreba zabúdať na minulosť, pretože „každý z nás prežil kus života, na ktorý môže byť právom hrdí, nemáme sa za čo hanbiť.“

Nadporučíčka Zuzana Trčková z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom v krátkom príhovore vyzdvihla, že príslušníkom Policajného zboru môže byť cťou pracovať v budove s takouto bohatou históriou a zároveň pre všetkých bývalých zamestnancov či absolventov Vojenského učilišťa Podjavorinských partizánov môže byť poctou, že v tejto budove naďalej pôsobí ozbrojená zložka.

Po prejavoch Emil Polakovič, generál Tibor Gaplovský a Kamil Krištofík odhalili pamätnú tabuľu a prv, než sa pred ňou všetci účastníci podujatia odfotografovali, prevzal si posledný náčelník školy plk. gšt. v. v. Emil Polakovič z rúk Kamila Krištofíka Pamätnú medailu kapitána Miloša Uhra, hrdinu SNP 1. stupňa, ktorú mu náš klub Zväzu vojakov SR pri tejto príležitosti udelil.

Po skončení oficiálnej časti programu sa hostia podujatia ešte zišli na malom občerstvení v klube seniorov na Ulici 1. mája. Ďalšie fotky si môžete pozrieť aj na PDF 1, PDF 2 a PDF 3.

Pripravil: -bej-

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.