Zväz vojakov Slovenskej republiky

Ocenenie Zlatonosnou pamätnou medailou klubu

16 novembra, 2022

        V Trenčíne, dňa 16. novembra 2022 odovzdal podpredseda Klubu ZV SR Pezinok limitovanú Zlatonosnú pamätnú medailu klubu poberateľom dávok výsluhového zabezpečenia, ktorí sa rozhodujúcou mierou podieľali na spracovávaní dokumentácie (právne a argumentačné podklady) potrebnej na podanie podnetu na Ústavný súd SR voči schválenému zákonu č. 283/2021 Z.z. o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu. Medaila bola udelená:

–        plk. v.v. JUDr. Milošovi Sukubovi

–        plk. v.v. Miroslavovi Sokolovi (Klub ZV SR Martin Podháj).

        Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR bol dňa 01. 12. 2021 osobne podaný JUDr. Eduardom Bárányim, DrSc, ktorý bude v tejto veci zastupovať poslancov NR SR. Podľa presvedčenia navrhovateľov zákon ako celok nie je v súlade s viacerými ustanoveniami Ústavy SR a medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná a majú prednosť pred jej zákonmi. ÚS SR pozastavil účinnosť predmetného zákona.

Loading