Zväz vojakov Slovenskej republiky

Ocenenie vojnového veterána kpt. v. v. Ing. Štefana Štefloviča

8 decembra, 2022

    Vojnový veterán kapitán v. v. Ing. Štefan Šteflovič sa 12. novembra 2022 dožil 101 rokov. V popoludňajších hodinách v priestoroch Posádkového klubu Trenčín pripravila vedúca klubu Mária Huszlicsková v spolupráci s klubom vojenskej histórie protifašistického odboja pre jubilanta a jeho rodinu za prítomnosti pozvaných hostí slávnostné stretnutie.

Na tomto stretnutí sa zúčastnili: generálny tajomník Služobného úradu MO SR Peter Kozák, brig. gen. Ing. Martin Stoklasa za generálny štáb, náčelník štábu veliteľstva Pozemných síl OS SR plk. Ing. Ronald Bartakovič, plk. v. v. Ing. Miroslav Ondráš, kpt. v. v. Ing. Ľubomír Brezovský, plk. v. v. Ing. Ján Skyba a ďalší. Za klub Zväzu vojakov SR Nové Mesto nad Váhom sa zúčastnili pplk. v. v. RSDr. Kamil Krištofík a pplk. v. v. Vladimír Ješko, MBA. Pri tejto príležitosti oslávencovi odovzdal gen. Stoklasa odznak NGŠ 3. triedy a zástupcovia klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom mu odovzdali medailu kpt. Miloša Uhra – hrdinu SNP 1. stupňa.

Jubilant v čase 2. svetovej vojny ako vojak slovenskej armády vyslanej bojovať na východný front po boku Nemecka začal spolupracovať s domácim odbojom v Odese a po jej oslobodení vstúpil do radov tvoriaceho sa 1. československého armádneho zboru v ZSSR . Ako príslušník 3. čs. brigády sa zúčastnil bojov o prístupy k Duklianskemu priesmyku.

Kpt. v. v. Ing. Štefanovi Šteflovičovi boli udelené viaceré vyznamenania:
– Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
– Pamätná medaila MO SR  1. stupňa
– Pamätný kríž NGŠ OS SR 1. stupňa
– Dukelská pamätná medaila
– Pamätné medaily k výročiam SNP a ukončenia 2. svetovej vojny
– Medaila M. R. Štefánika 1. stupňa
– ďalšie naše a zahraničné medaily

pplk. v. v. RSDr. Kamil Krištofík

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.