Zväz vojakov Slovenskej republiky

Ocenenie vojnového veterána kpt. v. v. Ing. Štefana Štefloviča

8 decembra, 2022

    Vojnový veterán kapitán v. v. Ing. Štefan Šteflovič sa 12. novembra 2022 dožil 101 rokov. V popoludňajších hodinách v priestoroch Posádkového klubu Trenčín pripravila vedúca klubu Mária Huszlicsková v spolupráci s klubom vojenskej histórie protifašistického odboja pre jubilanta a jeho rodinu za prítomnosti pozvaných hostí slávnostné stretnutie.

Na tomto stretnutí sa zúčastnili: generálny tajomník Služobného úradu MO SR Peter Kozák, brig. gen. Ing. Martin Stoklasa za generálny štáb, náčelník štábu veliteľstva Pozemných síl OS SR plk. Ing. Ronald Bartakovič, plk. v. v. Ing. Miroslav Ondráš, kpt. v. v. Ing. Ľubomír Brezovský, plk. v. v. Ing. Ján Skyba a ďalší. Za klub Zväzu vojakov SR Nové Mesto nad Váhom sa zúčastnili pplk. v. v. RSDr. Kamil Krištofík a pplk. v. v. Vladimír Ješko, MBA. Pri tejto príležitosti oslávencovi odovzdal gen. Stoklasa odznak NGŠ 3. triedy a zástupcovia klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom mu odovzdali medailu kpt. Miloša Uhra – hrdinu SNP 1. stupňa.

Jubilant v čase 2. svetovej vojny ako vojak slovenskej armády vyslanej bojovať na východný front po boku Nemecka začal spolupracovať s domácim odbojom v Odese a po jej oslobodení vstúpil do radov tvoriaceho sa 1. československého armádneho zboru v ZSSR . Ako príslušník 3. čs. brigády sa zúčastnil bojov o prístupy k Duklianskemu priesmyku.

Kpt. v. v. Ing. Štefanovi Šteflovičovi boli udelené viaceré vyznamenania:
– Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
– Pamätná medaila MO SR  1. stupňa
– Pamätný kríž NGŠ OS SR 1. stupňa
– Dukelská pamätná medaila
– Pamätné medaily k výročiam SNP a ukončenia 2. svetovej vojny
– Medaila M. R. Štefánika 1. stupňa
– ďalšie naše a zahraničné medaily

pplk. v. v. RSDr. Kamil Krištofík

Loading