Zväz vojakov Slovenskej republiky

Ocenenie predsedu Klubu ZV SR Košice radou klubu Pezinok

2 októbra, 2022

      Dňa 30. septembra 2022 sa plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKY, predseda klubu a plk. v.v. Ing. František PARIŠEK, kontrolór klubu zúčastnili slávnostnej schôdze, pri príležitosti 30. výročia založenia Klubu ZV SR Košice. Slávnostná schôdza sa uskutočnila o 14:00 hod v objekte LESY, š.p. Košice, Moyzesová č. 18.

      Pri tejto príležitosti Rada klubu ZV SR Pezinok udelila predsedovi klubu Košice mjr. v.v. Ing. Jaroslav PETÖOVI Pamätnú medailu klubu vydanú pri príležitosti 25. výročia založenia klubu. Medailu  odovzdal predseda klubu plk. v.v. Ing. Milan Vigalský.

      Klub Košice ocenil M. Viglaského a Františka Pariška „Pamätnou medailou k 30. výročiu založenia Klubu ZV SR Košice“.

 

Loading