Zväz vojakov Slovenskej republiky

Ocenenie jubilantov v prvom polroku 2023.

4 augusta, 2023

Dňa 1. 8. 2023 sa nám na druhý pokus podarilo zorganizovať stretnutie jubilantov za 1. polrok 2023. Predseda Rady klubu ZV SR generála Goliana Brezno a breznianskych rytierov delostrelectva pplk. Ing. v.v. Neupauer Vladimír privítal prítomných oslávencov.

Blahoželanie jubilantom sme v priebehu prvého polroka riešili ako sa dalo čiže operatívne.

plk. v.v. Ing. Paulička Karol (13. 1. 65 rokov) „Pamätný list“ sme v januári poslali emailom a pre rodinné povinnosti sa stretnutia nezúčastnil.

o.z. Neupauerová Zdenka (28. 1. 70 rokov) vyriešil to predseda ako sa na manžela patrí osobne a odovzdal „Pamätný list“. Na stretnutie zo zdravotných dôvodov neprišla.

mjr. v.v. Mgr. Kianica Daniel (10. 2. 70 rokov) toho sa nám podarilo vo februári zachytiť pri odchode na oslavy s rodinnými príslušníkmi. „Pamätný list“ sme v trojici odovzdali medzi vchodom do bytového domu a parkoviskom – na stretnutí sa nezúčastnil.

práp. v.v. Šuba Juraj (4. 3. 80 rokov) navštívili sme ho v marci doma a odovzdali mu „Pamätný list“. Stretnutia sa zúčastnil hoci mu pre dvoma dňami zomrela manželka.

o.z. Bajzíková Mária (16. 4. 70 rokov) ako „milovanú osobu na finančnom oddelení“ sme v apríli navštívili doma. „Pamätný list“ a kyticu kvetov odovzdával osobne predseda Klubu. Stretnutia sa zúčastnila a doniesla tekuté potešenie a napiekla aj sladké zákusky na potešenie mlsných jazýčkov.

čat. v.v. Bayer Robert (29. 4. 70 rokov) toto jeho jubileum sme doriešili s oneskorením na tomto stretnutí a dôvod bol nedostatok informácií. Na stretnutí sme mu odovzdali „Pamätný list“ a „Menovací dekrét“ kde sme ho za doterajšiu činnosť povýšili na čatára.

kpt. v.v. Medveď Michal (23. 5. 75 rokov) v máji sme ho štyria zástupcovia Klubu navštívili doma a odovzdali mu „Pamätný list“. Pohostenie pripravila manželka a my sme si pochutnali na guláši z diviny. Stretnutia sa zúčastnil napriek rozbehnutým domácim prácam v záhrade.

kpt. v.z. Ing. Kamenský Ivan (6. 6. 50 rokov) toho sme prekvapili na pracovisku s kolegami kde sme mu odovzdali „Pamätný list“. Pamätný list sme ešte museli následne „prerobiť“ lebo sme sa netrafili do jeho zbrane u ktorej začal slúžiť. Stretnutia sa nezúčastnil pre pracovné zaneprázdnenie.

mjr. v.v. Ferkovič Ondrej (6. 6. 70 rokov) v júni pri návrate s dvoch akcií sme ho v uniformách prekvapili a odovzdali mu „Pamätný list“. Ak by sa stretnutie bolo uskutočnilo v prvý plánovaný termín tak by bol prišiel, ale druhý termín už mal zablokovaný pre rodinné stretnutie.

des. v.z. Budaj Michal (27. 6. 50 rokov) organizoval oslavy pre priateľov a na tejto akcii sme mu venovali „Pamätný list“ a praktické darčeky. Stretnutia sa nezúčastnil pretože ako pracujúcemu vyšla práve zmena.

o.z. Krátka Margita (13. 7. 65 rokov) pracovala na proviante a „Pamätný list“ ktorý sme jej odovzdali sa niesol v tomto duchu. Stretnutia sa zúčastnila a šampanské ktoré doniesla sa dobre kombinovalo so zákuskami od pani Bajzíkovej.

pplk. v.v. Ing. Gašperík Milan (15. 7. 65 rokov) na prvý termín by bol prišiel ale vnúčatá v Bratislave ktoré majú samozrejme prednosť tak neprišiel. Pamätný list“ máme pripravený a odovzdáme ho operatívne.

plk. v.v. Mgr. Pribilinec Marián (18. 7. 70 rokov) u nás neslúžil a tak jeho služobnú kariéru sme „nenápadne“ sondovali u jeho brata ktorý slúžil u nás na VSB. „Pamätný list“ list sme odovzdali a obnovili trocha zabudnuté kontakty ktoré ostali po našom predchádzajúcom zosnulom predsedovi.

Sluší sa začať ženami a relatívne podľa kalendára a tak sme najprv kvietkom obdarili naše ženy. Nasledoval prípitok a pohostenie objednané a pripravené kolektívom reštaurácie Koliba pod orechom na ulici Boženy Němcovej. Prípitok bol dobre vychladený a jedna sloha oslavnej piesne Živjó nás pripravila na posilnenie tela špecialitou kuchyne „bačovským rezňom“. Spomienkam na službu nebolo konca a tak sme sa domov dostali pod dáždnikmi relatívne za vidna.

Naša reštaurácia „Koliba pod orechom“ nám pomohla vytvoriť príjemnú atmosféru za čo tomuto dobrému kolektívu veľmi pekne ďakujeme.

MMM + RR

Loading