Zväz vojakov Slovenskej republiky

Ocenenie jubilantov v prvom polroku 2023.

4 augusta, 2023

Dňa 1. 8. 2023 sa nám na druhý pokus podarilo zorganizovať stretnutie jubilantov za 1. polrok 2023. Predseda Rady klubu ZV SR generála Goliana Brezno a breznianskych rytierov delostrelectva pplk. Ing. v.v. Neupauer Vladimír privítal prítomných oslávencov.

Blahoželanie jubilantom sme v priebehu prvého polroka riešili ako sa dalo čiže operatívne.

plk. v.v. Ing. Paulička Karol (13. 1. 65 rokov) „Pamätný list“ sme v januári poslali emailom a pre rodinné povinnosti sa stretnutia nezúčastnil.

o.z. Neupauerová Zdenka (28. 1. 70 rokov) vyriešil to predseda ako sa na manžela patrí osobne a odovzdal „Pamätný list“. Na stretnutie zo zdravotných dôvodov neprišla.

mjr. v.v. Mgr. Kianica Daniel (10. 2. 70 rokov) toho sa nám podarilo vo februári zachytiť pri odchode na oslavy s rodinnými príslušníkmi. „Pamätný list“ sme v trojici odovzdali medzi vchodom do bytového domu a parkoviskom – na stretnutí sa nezúčastnil.

práp. v.v. Šuba Juraj (4. 3. 80 rokov) navštívili sme ho v marci doma a odovzdali mu „Pamätný list“. Stretnutia sa zúčastnil hoci mu pre dvoma dňami zomrela manželka.

o.z. Bajzíková Mária (16. 4. 70 rokov) ako „milovanú osobu na finančnom oddelení“ sme v apríli navštívili doma. „Pamätný list“ a kyticu kvetov odovzdával osobne predseda Klubu. Stretnutia sa zúčastnila a doniesla tekuté potešenie a napiekla aj sladké zákusky na potešenie mlsných jazýčkov.

čat. v.v. Bayer Robert (29. 4. 70 rokov) toto jeho jubileum sme doriešili s oneskorením na tomto stretnutí a dôvod bol nedostatok informácií. Na stretnutí sme mu odovzdali „Pamätný list“ a „Menovací dekrét“ kde sme ho za doterajšiu činnosť povýšili na čatára.

kpt. v.v. Medveď Michal (23. 5. 75 rokov) v máji sme ho štyria zástupcovia Klubu navštívili doma a odovzdali mu „Pamätný list“. Pohostenie pripravila manželka a my sme si pochutnali na guláši z diviny. Stretnutia sa zúčastnil napriek rozbehnutým domácim prácam v záhrade.

kpt. v.z. Ing. Kamenský Ivan (6. 6. 50 rokov) toho sme prekvapili na pracovisku s kolegami kde sme mu odovzdali „Pamätný list“. Pamätný list sme ešte museli následne „prerobiť“ lebo sme sa netrafili do jeho zbrane u ktorej začal slúžiť. Stretnutia sa nezúčastnil pre pracovné zaneprázdnenie.

mjr. v.v. Ferkovič Ondrej (6. 6. 70 rokov) v júni pri návrate s dvoch akcií sme ho v uniformách prekvapili a odovzdali mu „Pamätný list“. Ak by sa stretnutie bolo uskutočnilo v prvý plánovaný termín tak by bol prišiel, ale druhý termín už mal zablokovaný pre rodinné stretnutie.

des. v.z. Budaj Michal (27. 6. 50 rokov) organizoval oslavy pre priateľov a na tejto akcii sme mu venovali „Pamätný list“ a praktické darčeky. Stretnutia sa nezúčastnil pretože ako pracujúcemu vyšla práve zmena.

o.z. Krátka Margita (13. 7. 65 rokov) pracovala na proviante a „Pamätný list“ ktorý sme jej odovzdali sa niesol v tomto duchu. Stretnutia sa zúčastnila a šampanské ktoré doniesla sa dobre kombinovalo so zákuskami od pani Bajzíkovej.

pplk. v.v. Ing. Gašperík Milan (15. 7. 65 rokov) na prvý termín by bol prišiel ale vnúčatá v Bratislave ktoré majú samozrejme prednosť tak neprišiel. Pamätný list“ máme pripravený a odovzdáme ho operatívne.

plk. v.v. Mgr. Pribilinec Marián (18. 7. 70 rokov) u nás neslúžil a tak jeho služobnú kariéru sme „nenápadne“ sondovali u jeho brata ktorý slúžil u nás na VSB. „Pamätný list“ list sme odovzdali a obnovili trocha zabudnuté kontakty ktoré ostali po našom predchádzajúcom zosnulom predsedovi.

Sluší sa začať ženami a relatívne podľa kalendára a tak sme najprv kvietkom obdarili naše ženy. Nasledoval prípitok a pohostenie objednané a pripravené kolektívom reštaurácie Koliba pod orechom na ulici Boženy Němcovej. Prípitok bol dobre vychladený a jedna sloha oslavnej piesne Živjó nás pripravila na posilnenie tela špecialitou kuchyne „bačovským rezňom“. Spomienkam na službu nebolo konca a tak sme sa domov dostali pod dáždnikmi relatívne za vidna.

Naša reštaurácia „Koliba pod orechom“ nám pomohla vytvoriť príjemnú atmosféru za čo tomuto dobrému kolektívu veľmi pekne ďakujeme.

MMM + RR

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.