Zväz vojakov Slovenskej republiky

Ocenenie jubilantov v prvom polroku 2022.

1 augusta, 2022

Dňa 27. 7. 2022 sa nám na tretí pokus podarilo zorganizovať stretnutie jubilantov za 1. polrok 2022. Predseda Rady klubu ZV SR generála Goliana Brezno a Breznianskych rytierov delostrelectva pplk. Ing. v. v. Neupauer Vladimír privítal prítomných oslávencov.

Sluší sa začať ženami a relatívne podľa kalendára a tak prvou ocenenou bola nrtm. v. v. Dandulová Daniela. Druhou ocenenou bola por. Mgr. v. z. Brveníková Adriana. Ako sa sluší a patrí obdarili sme ich „Pamätným listom“ a kvetinami. Nasledoval mjr. v. v. Pavlík Vladimír. Posledným bol náš predseda ktorému členovia Rady klubu venovali „Pamätný list“ a niekoľko vecných „tekutých“ darov k jeho okrúhlym narodeninám.

Ďalších oslávencov sme v priebehu roku navštevovali ako sa dalo. mjr. Ing. v. v. Szánto Elemír bol s ročným oneskorením vyriešený elektronickou poštou. pplk. v. v. Boroš Tibora, pani Haviarová Evu, mjr. Mgr. v. v. Pavlove Branislava a kpt. v. v. Šmída Miroslava sme navštívili v ich rodinnom prostredí. mjr. Bc. v. v. Šulej Ján, mjr. Ing. v. v. Nikel Norbert a pplk. Ing. v. v. Hehejík Milan boli ocenení na Výročnej členskej schôdzi dňa 5. 4. 2022.

Prípitok bol dobre vychladený a jedna sloha oslavnej piesne Živijó nás pripravila na posilnenie tela špecialitou kuchyne „bačovským rezňom“. Po dobrej strave nasledovala sladká odmena v podobe zákusku ktoré vlastnoručne pripravila a doniesla por. Mgr. v. z. Brveníková Adriana.

V diskusii a v spomínaní sa pokračovalo pod slnečníkom a pomalé vytrácanie k rodinným krbom sa začalo až za tmy.

Naša reštaurácia „Koliba pod orechom“ nám pomohla vytvoriť príjemnú atmosféru za čo tomuto dobrému kolektívu veľmi pekne ďakujeme.

MMM + RR

Loading