Zväz vojakov Slovenskej republiky

Ocenenie jubilantov v prvom polroku 2022.

1 augusta, 2022

Dňa 27. 7. 2022 sa nám na tretí pokus podarilo zorganizovať stretnutie jubilantov za 1. polrok 2022. Predseda Rady klubu ZV SR generála Goliana Brezno a Breznianskych rytierov delostrelectva pplk. Ing. v. v. Neupauer Vladimír privítal prítomných oslávencov.

Sluší sa začať ženami a relatívne podľa kalendára a tak prvou ocenenou bola nrtm. v. v. Dandulová Daniela. Druhou ocenenou bola por. Mgr. v. z. Brveníková Adriana. Ako sa sluší a patrí obdarili sme ich „Pamätným listom“ a kvetinami. Nasledoval mjr. v. v. Pavlík Vladimír. Posledným bol náš predseda ktorému členovia Rady klubu venovali „Pamätný list“ a niekoľko vecných „tekutých“ darov k jeho okrúhlym narodeninám.

Ďalších oslávencov sme v priebehu roku navštevovali ako sa dalo. mjr. Ing. v. v. Szánto Elemír bol s ročným oneskorením vyriešený elektronickou poštou. pplk. v. v. Boroš Tibora, pani Haviarová Evu, mjr. Mgr. v. v. Pavlove Branislava a kpt. v. v. Šmída Miroslava sme navštívili v ich rodinnom prostredí. mjr. Bc. v. v. Šulej Ján, mjr. Ing. v. v. Nikel Norbert a pplk. Ing. v. v. Hehejík Milan boli ocenení na Výročnej členskej schôdzi dňa 5. 4. 2022.

Prípitok bol dobre vychladený a jedna sloha oslavnej piesne Živijó nás pripravila na posilnenie tela špecialitou kuchyne „bačovským rezňom“. Po dobrej strave nasledovala sladká odmena v podobe zákusku ktoré vlastnoručne pripravila a doniesla por. Mgr. v. z. Brveníková Adriana.

V diskusii a v spomínaní sa pokračovalo pod slnečníkom a pomalé vytrácanie k rodinným krbom sa začalo až za tmy.

Naša reštaurácia „Koliba pod orechom“ nám pomohla vytvoriť príjemnú atmosféru za čo tomuto dobrému kolektívu veľmi pekne ďakujeme.

MMM + RR

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.