Zväz vojakov Slovenskej republiky

Ocenenie jubilanta

14 januára, 2023

V závere mesiaca december 2022 sa dožil významného životného jubilea riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR plk. JUDr. Martin ŠVEC.

Rada klubu ZV SR Pezinok udelila menovanému  pri príležitosti významného životného jubilea 50.narodením Ďakovný list, za prínos k dlhoročnej aktívnej, vzájomne prospešnej spolupráci Okresného riaditeľstva PZ SR s Klubom ZV SR Pezinok

K významnému životnému jubileu mu prajeme veľmi veľa zdravia, šťastie,  osobnú, rodinnú pohodu a úspech pri riadení vyznanej štátnej organizácie pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku.

Loading

Priložené dokumenty