Zväz vojakov Slovenskej republiky

Ocenenia členov klubu Sereď

16 marca, 2023

V piatok 24.2.2023 sa stretla rada klubu Sereď na svojom pravidelnom zasadnutí, aby vyhodnotila činnosť klubu a spresnila úlohy na marec 2023. tentokrát však malo stretnutie slávnostnejší ráz. Predseda klubu využil túto príležitosť, aby odovzdal členovi klubu mjr. v. v. Ing. Kazimírovi Ištókovi vyznamenanie Hviezdu ZV SR, ktorou bola pri príležitosti 30. výročia založenia ZV SR ocenená jeho dlhoročná materiálna a finančná podpora činnosti klubu. Zároveň mu zablahoželal k nedávnemu okrúhlemu jubileu 65 rokov a odovzdal pamätný list klubu Sereď. 

V stredu 1.3.2023 potom navštívili členovia rady klubu Sereď jedného z najstarších členov klubu kpt. v. v. Milana Psotku, aby mu odovzdali Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu OS SR, ktorý mu bol udelený pri príležitosti 30. výročia vzniku OS SR.

 

 

Loading