Zväz vojakov Slovenskej republiky

Nprap. v.v. Antonin JEDLIČKA reprezentoval ZV SR.

24 septembra, 2023

         V dňoch 22. -24. septembra 2023sa uskutočnilo tradičné pezinské vinobranie. Podujatie má bohatý kultúrny program. Kultúrne vystúpenia sa uskutočňujú na dvoch tribúnach. Na hlavnej  tribúne na radničnom námestí a na tribúne pred Šimák Zámkom. V priebehu sobotňajšieho programu (tribúna pred Šimák Zámkom o 15:00 hod.) vzorne reprezentoval Zväz vojakov SR člen klubu Pezinok nprap. v.v.  Antonín JEDLIČKA, člen speváckeho zboru ANIMATUS. Vedúcou OZ ANIMATUS je Alžbeta Jedličková, manželka nášho Antonína. U Antonína mimoriadne oceňujeme jeho vitalitu. Dokazuje nám, že vek je len číslo.

            Mottom speváckeho zboru ANIMATUS je „Keď pieseň znie, s perami aj duša spieva“. ANIMATUS  v preklade znamená ODUŠEVNENIE. Túto myšlienkou chceli členovia zboru vyzdvihnúť aj v názve ich speváckeho zboru, čo vyzdvihla moderátorka, ktorá uvádzala program.

Animatus bol založený vo februári v roku 2016. Dôvodom vzniku speváckeho zboru nebola iba radosť zo spevu, ale hlavne udržiavanie a propagovanie tradícií národných piesní. Vo svojej činnosti a jednotlivých projektoch sa zbor zameriava predovšetkým na významné výročia a osobnosti v našich dejinách. Vo svojom repertoári majú  piesne slovanské, avšak vzhľadom k tomu, že sme členmi Európskej únie, venujú sa aj nácvikom piesní iných národov. V ich  repertoári sú zaradené aj piesne svetových klasikov. Niektoré piesne alebo ich časti spievajú v pôvodnom jazyku. Doteraz nacvičili viacero úspešných projektov:

  1. Koncert slovanských piesní /poľské, ruské, české, moravské, chorvátske, slovenské/
  2. Koncert ku Dňu Európy
  3. Hudobno-poetické pásmo k 100.výročiu úmrtia M.R. Štefánika
  4. Koncert k 100 rokov vzniku 1.ČSR
  5. 75. výročie oslobodenia

Pripravil: podpredseda klubu

Zdroj: www.pezinok.sk/stranka/animatus

Loading