Zväz vojakov Slovenskej republiky

Nový predseda ZO SZPB & aktivity RK Pezinok

15 januára, 2023
  1. Dňa 14.01.2023 bol, na Výročnej členskej schôdzi ZO SZPB brigádneho generála Karla Peknika Pezinok (ďalej len „ZO“),  zvolený za predsedu   npor. v.v. Mgr. Peter KRAMÁR. Vo funkcii predsedu vystriedal Bc. Petra  Wittgrúbera, ktorý sa vzdal funkcie zo zdravotných dôvodov.       

    Mgr. Peter Kramár je členom Klubu ZV SR Pezinok od 14.05.2022. Menovanému prajeme, aby sa mu vo výkone predmetnej funkcie darilo a pozdvihol ZO SZPB Pezinok na vyššiu úroveň.

  2. Dňa 10.01.2023 o 14:00 hod. prijal primátor mesta Pezinok JUDr. Roman MÁCS predsedu a podpredsedu Klubu ZV SR Pezinok. Cieľom stretnutia bolo prerokovať organizáciu VČS klubu v MKC Pezinok a prípravu Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci (ďalej len „Memorandum“). Zároveň bol menovanému odovzdaný návrh Memoranda medzi Klubom ZV SR PK a MsÚ Pezinok. Bolo dohodnuté, že pracovný materiál bude dopracovaný zmluvnými stranami a podpísaný na VČS dňa 26. januára 2023. Primátor mesta prisľúbil, že bude hľadať vhodný priestor na činnosť RK Pezinok. VČS sa podľa časových možností zúčastní spoločne so svojimi zástupkyňami Mgr. Kvetoslavou Štrbovou a Ing. Renátou Klimentovou.
  3. RK sa na svojom prvom zasadnutí v r. 2023 zaoberala najmä prípravou VČS. VČS sa prvý krát uskutoční v priestoroch MKC Pezinok. Predseda klubu konkretizoval úlohy pre členov RK, ktoré boli schválené.  RK ďalej schválila podklady do Bulletinu ZV SR k 30.výr. vzniku ZV SR, rozhodla o podmienkach získania 2% z dane za rok 2022 – aj tento rok budeme získanie 2 % z daní 2022 realizovať prostredníctvom zväzu. Na vedomie vzala informáciu o príprave Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci s vedením mesta Pezinok. RK sa pozdravila s majiteľom hotela Kriser, ktorému vďačíme za poskytovanie salónika na rokovania RK Pezinok.

Text: Stanislav ŠIMON

Loading