Zväz vojakov Slovenskej republiky

Nový predseda ZO SZPB & aktivity RK Pezinok

15 januára, 2023
  1. Dňa 14.01.2023 bol, na Výročnej členskej schôdzi ZO SZPB brigádneho generála Karla Peknika Pezinok (ďalej len „ZO“),  zvolený za predsedu   npor. v.v. Mgr. Peter KRAMÁR. Vo funkcii predsedu vystriedal Bc. Petra  Wittgrúbera, ktorý sa vzdal funkcie zo zdravotných dôvodov.       

    Mgr. Peter Kramár je členom Klubu ZV SR Pezinok od 14.05.2022. Menovanému prajeme, aby sa mu vo výkone predmetnej funkcie darilo a pozdvihol ZO SZPB Pezinok na vyššiu úroveň.

  2. Dňa 10.01.2023 o 14:00 hod. prijal primátor mesta Pezinok JUDr. Roman MÁCS predsedu a podpredsedu Klubu ZV SR Pezinok. Cieľom stretnutia bolo prerokovať organizáciu VČS klubu v MKC Pezinok a prípravu Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci (ďalej len „Memorandum“). Zároveň bol menovanému odovzdaný návrh Memoranda medzi Klubom ZV SR PK a MsÚ Pezinok. Bolo dohodnuté, že pracovný materiál bude dopracovaný zmluvnými stranami a podpísaný na VČS dňa 26. januára 2023. Primátor mesta prisľúbil, že bude hľadať vhodný priestor na činnosť RK Pezinok. VČS sa podľa časových možností zúčastní spoločne so svojimi zástupkyňami Mgr. Kvetoslavou Štrbovou a Ing. Renátou Klimentovou.
  3. RK sa na svojom prvom zasadnutí v r. 2023 zaoberala najmä prípravou VČS. VČS sa prvý krát uskutoční v priestoroch MKC Pezinok. Predseda klubu konkretizoval úlohy pre členov RK, ktoré boli schválené.  RK ďalej schválila podklady do Bulletinu ZV SR k 30.výr. vzniku ZV SR, rozhodla o podmienkach získania 2% z dane za rok 2022 – aj tento rok budeme získanie 2 % z daní 2022 realizovať prostredníctvom zväzu. Na vedomie vzala informáciu o príprave Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci s vedením mesta Pezinok. RK sa pozdravila s majiteľom hotela Kriser, ktorému vďačíme za poskytovanie salónika na rokovania RK Pezinok.

Text: Stanislav ŠIMON

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.