Zväz vojakov Slovenskej republiky

Novomestskí športoví strelci vylepšili klubový rekord

7 októbra, 2023

Už v predchádzajúcich číslach nášho Spravodajcu sme informovali, že členovia Streleckej akadémie Štefana Bumbála Nové Mesto nad Váhom v minulom roku vytvorili historický rekord klubu, keď získali celkovo 18 medailí z majstrovstiev SR v streľbe zo vzduchových a malokalibrových zbraní: 8 zlatých, 5 strieborných a 5 bronzových. Obzvlášť potešiteľné bolo, že takmer polovicu z tohto počtu, presne 8 medailí, získali mladí strelci do 16 rokov: 4 zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové. Guido Ginoux bol vyhodnotený ako najlepší strelec SR do 16 rokov za rok 2022.

Nikto z nás si nemyslel, že by bolo možné tento rekord v najbližších rokoch prekonať alebo sa k nemu iba priblížiť, pretože získať 18 medailí z republikových majstrovstiev za jeden rok je naozaj výnimočné. Ale mýlili sme sa. No poďme poporiadku.

Tohto roku sa prvé MSR dospelých v streľbe zo vzduchových zbraní konali 1. a 2. apríla v Bratislave. Tu naši strelci získali dvakrát zlato: Katka Kazdová v kategórii juniorky, Ing. Ján Marek v kategórii seniori. Striebornú medailu si vybojovalo družstvo seniorov v zložení Radek Smetana, Ing. Ján Marek a Juraj Marcinka.

Na MSR mládeže do 16 rokov 21. až 23. apríla vo Vištuku sa našim darilo priam fantasticky. Vyhrali asi všetko, čo sa dalo. Celkovo získali 4 zlaté medaily, z toho tri Guido Ginoux za triumf vo všetkých disciplínach streľby zo vzduchovej pušky a jednu Timo Hájek za prvenstvo v disciplíne vzduchová pištoľ. Ďalej vybojovali 2 bronzové medaily Tomáš Januška v disciplíne vzduchová puška v ľahu a Rado Jančara v disciplíne vzduchová puška v stoji.

Najviac nás však potešilo historicky prvé víťazstvo v súťaži klubov, kde sme z pomedzi všetkých zúčastnených 30 klubov získali najviac bodov zo všetkých odstrieľaných disciplín, a tým i cenu prezidenta Slovenského streleckého zväzu (SSZ) ako najlepší mládežnícky strelecký klub roku 2023. A rovnako nás teší, že Guido Ginox bol aj tento rok vyhlásený za najlepšieho strelca SR mládeže do 16 rokov.

Ďalšie majstrovstvá SR dospelých v streľbe z guľových zbraní (streľba na 50 m) sa konali 8. až 9. septembra v Príbelciach. Na šampionát postúpili dvaja naši mladí strelci, Martin Zich a Guido Ginoux. Obom sa darilo, keď v ťažšej disciplíne malokalibrová puška 3×20 výstrelov (po 20 v kľaku, v ľahu a v stoji) Guido Ginoux celkom suverénne zvíťazil v kategórii dorastencov a Martin Zich v kategórii juniorov skončil ako druhý. V disciplíne malokalibrová puška 60 výstrelov v ľahu obaja obsadili vo svojich kategóriách výborné druhé miesto.

Na medzinárodných majstrovstvách SR seniorov 22. až 23. septembra, tiež v Príbelciach, sa zúčastnili Radek Smetana, Juraj Marcinka a Ing. Ján Marek. V najťažšej disciplíne ľubovoľná malokalibrovka (ĽM) 3×20 výstrelov dosiahol Ing. Ján Marek druhé miesto a Juraj Marcinka tretie. Obaja vo svojich vekových kategóriách. V disciplíne vzduchová puška položková súťaž o najlepších 15 výstrelov zvíťazil Ing. Ján Marek a tretie miesta obsadili Juraj Marcinka a Radek Smetana. Všetci vo svojich vekových kategóriách.

Keď spočítame všetky získané medaily v tomto roku, dostaneme sa znova k číslu 18, z toho 8 zlatých, 5 strieborných a 5 bronzových – presne ako vlani. Pre nás je však tento výsledok lepší v tom, že 11 medailí získali naši mladí strelci, kým minulý rok „iba 8“. Ale hlavné je, že tento rok sme vybojovali prvenstvo v súťaži mládežníckych streleckých klubov, získali sme cenu prezidenta SSZ a titul najlepšieho mládežníckeho streleckého klubu roku 2023.

Na záver treba ešte poukázať na to, že tieto naozaj výnimočné výsledky, ktoré dosahujeme, dokážeme „vyprodukovať“ vo veľmi skromných a doslova stiesnených podmienkach. Chýbajú nám potrebné priestory na streľbu zo vzduchových zbraní, hlavne v zimnom období, pretože na malokalibrovej strelnici, kde trénujeme v lete, sa nedá kúriť. Chýbajú tu napríklad aj sociálne zariadenia. V zime preto trénujeme v prenajatých priestoroch od MO SR, no i tu je málo miesta a strelci musia čakať jeden na druhého, kým sa dostanú na rad.

17. septembra sme aj na podnet Trenčianskeho samosprávneho kraja, od ktorého sme dostali finančnú dotáciu 400 eur, zorganizovali streleckú súťaž pre žiakov ZŠ z Nového Mesta nad Váhom. Mala veľmi dobrý ohlas medzi zúčastnenými žiakmi a mnohí sa nám hneď prihlásili do klubu. Žiaľ, vzhľadom na priestory, v ktorých zatiaľ trénujeme, sme museli väčšinu odmietnuť.

Veríme, že naše predstavy o tom, ako ideálne vyriešiť priestorové problémy, sa podarí realizovať prístavbou multifunkčnej haly s prioritou pre športovú streľbu, k už stojacej malokalibrovej strelnici. Sme presvedčení, že športoví strelci v Novom Meste nad Váhom si za dlhoročnú poctivú prácu a dosiahnuté výsledky takýto dôstojný športový stánok zaslúžia. Na požiadanie primátora sme na prístavbu haly spracovali hrubý finančný rozpočet aj prvotný stavebný projekt a teraz čakáme na ďalšie kroky.

Zatiaľ iba ticho závidíme futbalistom, volejbalistom, hokejistom… v akých podmienkach oni môžu trénovať, aké majú trebárs možnosti na regeneráciu síl a s akou finančnou podporou, napríklad aj od mesta, disponujú.

Pripravil: Ján Marek

Loading