Zväz vojakov Slovenskej republiky

Nezabudnime na hrdinov cetunského boja

3 marca, 2023

Účastníkov pietnej spomienky pri pomníku padlých a umučených v Cetune privítalo v nedeľu 26. februára 2023 chladné počasie. Neschladilo však úprimný vzťah zúčastnených k pamiatke ľudí, ktorých životy vyhasli či boli zmarené v mene slobody. Prísť na toto podujatie a pripomenúť si už 78. výročie partizánskeho boja v tejto časti Bziniec pod Javorinou bolo to najmenšie, čo všetci pri pamätníku mohli pre statočných predkov v danej chvíli urobiť.

Medzi hosťami podujatia boli podpredsedovia Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozef Trstenský a Michal Bartek, primátor Nového Mesta nad Váhom František Mašlonka,  primátor Starej Turej Leopold Barszcz, starostka Uherského Brodu Miroslava Poláková, prednostka Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom Ema Maggiová, predseda Českého zväzu protifašistických bojovníkov Jaroslav Vodička, delegácie oblastných výborov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z Nového Mesta nad Váhom a Trenčína, syn Štefan a vnuk bývalého veliteľa 2. čs. partizánskej brigády gen. Jozefa Brunovského, rodina po umučenom učiteľovi Milanovi Slávikovi, riaditeľ Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom, za Múzeum SNP v Banskej Bystrici Viera Kováčová, starostovia z okolitých obcí a ďalší.

Hostí a zhromaždených občanov privítal starosta Bziniec pod Javorinou Dušan Málik. Poďakoval všetkým, ktorí prišli položiť vence k pamätníku či svojou prítomnosťou vzdať hold bojovníkom padlým na území obce 27. februára 1945, počas najväčšieho boja členov 2. čs. partizánskej brigády J. V. Stalina v tejto oblasti proti nepriateľovi.

V úvodnom vystúpení pripomenul, že obeťami boja boli aj veliteľ partizánskeho oddielu Hurban kapitán Miloš Uher a jeho zástupca nadporučík Anton Jakubík. Ich mŕtve telá partizáni a miestni občania pred nepriateľom najprv ukryli a neskôr, aby Nemcom zabránili vyvesiť ich na výstrahu v Novom Meste nad Váhom, potajme pochovali v provizórnych rakvách v lesíku Bubáková. Až po oslobodení, 25. mája 1945, ľudia rakvy vykopali a po rozlúčke s padlými partizánmi pri dome Gašparíkovcov v Cetune ich previezli na vrch Roh, kde dodnes odpočívajú spolu s ostatými 49 spolubojovníkmi. Na mieste dočasného hrobu Miloša Uhra a Antona Jakubíka stojí pamätný kameň, ktorý tu slávnostne odhalili 24. februára 2023, teda len dva dni pred spomienkovým stretnutím k 78. výročiu cetunského boja. Odhalenie pamätného kameňa sa uskutočnilo za účasti starostu Bziniec Dušana Málika, predsedu Oblastného výboru SZPB v Novom Meste nad Váhom Kamila Krištofíka, predsedu základnej organizácie SZPB v Cetune Pavla Bahníka a pani Emílie Pražienkovej. Práve vďaka jej ochote a ústretovosti sa podarilo nájsť miesto dočasného hrobu Miloša Uhra a Antona Jakubíka. Trasa od pamätníka v Cetune k tomu miestu je vyznačená žltou turistickou značkou.

V závere vystúpenia starosta Dušan Málik vyslovil výzvu, aby boj v Cetune bol výkričníkom pre súčasné i budúce generácie Bzinčanov, aby vedeli, že naši predkovia a náš malý národ dokázali vzdorovať a brániť sa proti veľkému nepriateľovi. Nech nikdy nezabúdajú, že za slobodu mnohí položili svoje životy.

Históriu partizánskeho hnutia pod Javorinou potom stručne priblížil predseda Oblastného výboru SZPB v Novom Meste nad Váhom Kamil Krištofík. Konštatoval, že čo do počtu oddielov, brigád a bojových akcií nedosahovalo toto hnutie také rozmery ako na hlavnom povstaleckom území či na východe Slovenska, dôstojne však prispelo do ozbrojeného zápasu za slobodu. 27. február sa tak stal pamätným dňom veľkého a neľútostného boja partizánov proti nacistom a ich prisluhovačom z oddielov Kampfgruppe Edelweiss. Súčasťou tejto skupiny bol aj slovenský oddiel 138 mužov pod vedením kapitána Jozefa Nižňanského, ktorí krátko predtým vypálili Kľak a Ostrý Grúň a občanov týchto obcí postrieľali. Podobne plánovali prejsť aj cez Cetunu a priľahlé kopanice, kde chceli zničiť odpor partizánov. Nemožno zabudnúť ani na hrdý kopaničiarsky ľud, ktorý vytváral partizánom pevné zázemie, bol im oporou v nerovnom boji.

Podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Michal Bartek pozdravil účastníkov v mene župana Jaroslava Bašku a poďakoval predrečníkom, že vo svojich príhovoroch uchovávajú historickú pamäť a približujú udalosti tak, ako sa skutočne stali a že aj starostovia obcí z Podjavoriny si vždy na výročie Povstania či oslobodenia svojich obcí dôstojne pripomínajú tieto zásadné míľniky.

Je to veľmi dôležité, pretože dnes sme svedkami nebezpečných pokusov o zmenu historických skutočností. Rôznymi slovami, no s rovnakým významom to zaznelo aj vo všetkých ostatných vystúpeniach. Spolu s výzvou na to, aby sme nezabúdali.

Starostka Uherského Brodu Miroslava Poláková okrem iného zdôraznila, že našťastie ešte nežijeme v čase totálneho zabúdania a mená partizánov, ktoré ešte pred pár rokmi boli na tomto pomníčku ťažko rozoznateľné, sú dnes už opäť jasne čitateľné. Pripomenula aj fakt, že v septembri 1944 odišlo pomôcť Povstaniu 29 chlapcov z ôsmich obcí na moravsko-slovenskom pomedzí, čo nie je práve málo. Niektorí padli a sedem z nich sa ocitlo za pomoc oddielu Hurban pred popravčou čatou v Brne 23. februára 1945, len dva mesiace pred koncom vojny. Iróniou osudu to bolo približne v rovnakom čase, keď došlo k cetunskému boju.

Na záver stretnutia v Cetune prevzala MUDr. Oľga Porubská Pamätný list pri príležitosti 110. výročia narodenia Milana Slávika, ktorý jej udelili Oblastný výbor SZPB v Novom Meste nad Váhom, Základná organizácia SZPB Cetuna a obec Bzince pod Javorinou. Kamil Krištofík odovzdal členský preukaz SZPB Dušanovi Málikovi, novému členovi tohto zväzu.

Organizátormi spomienky boli tradične obec Bzince pod Javorinou, Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Novom Meste nad Váhom a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. Za náš klub Zväzu vojakov SR sa na podujatí zúčastnili: pplk. v. v. Kamil Krištofík, pplk. v. v. Josef Putirka, plk. v. v. Jozef Svetlík, pplk. v. v. Milan Kadlečík, pplk. v. v. Vladimír Trgala, pplk. v. v. Ján Begala, Anna Fajnorová a Jozef Kabát.

Text a foto: -bej-

Loading