Zväz vojakov Slovenskej republiky

Netradične tradičné zasadnutie

5 októbra, 2022

Po dvoch koronarokoch sa tradične jedno zasadnutie rady klubu ročne podarilo zorganizovať „netradične“ v priestoroch hajloku, na pozvanie pplk. v.v. Miroslava KRÁLIKA.

V prekrásnom prostredí CHKO Štiavnické Vrchy a po srdečnom privítaní hostiteľa sa v úvode prerokovali akcie klubu na najbližšie obdobie. V mesiaci október – november levický klub organizuje stretnutie s jubilantami v priestoroch 13.mpr Levice a akciu pod krycím názvom „zabíjačka“ v Kultúrnom dome Drženice.

Po splnení úloh a prípitku nás náš hostiteľ prekvapil prvotriednou kapustnicou. Nasledovala niekoľkohodinová plodná diskusia so stmelením kolektívu.

Na záver sme jednohlasne skonštatovali že prerušená tradícia musí pokračovať.🙂