Zväz vojakov Slovenskej republiky

Návšteva u jubilanta v Ružindole

11 augusta, 2022

V utorok 2. augusta 2022 oslávil okrúhle jubileum 85. rokov člen klubu Sereď plukovník v. v. Ing. Ladislav Kováčik, dlhoročný príslušník 64. ženijného pluku Čs. partizánov a 6. ženijného pluku v Seredi. Pri tejto príležitosti ho navštívil predseda klubu, aby mu v mene všetkých členov klubu zablahoželal, odovzdal mu pamätný kríž 3. stupňa, ktorý mu udelil náčelník generálneho štábu OS SR a darček s pamätným listom klubu k narodeninám.

Želáme oslávencovi veľa zdravia a optimizmu, aby sme ho mohli ešte dlho stretávať na akciách nášho klubu!

Loading