Zväz vojakov Slovenskej republiky

Návšteva delegácie Československej obce legionárskej

21 októbra, 2022

Vo štvrtok 20. októbra 2022 zavítala do Serede delegácia z Českej republiky vedená Mgr. Lukášom Havlom z odboru pre vojnových veteránov Ministerstva obrany ČR, aby si pri pomníku Legionára uctili pamiatku padlých československých vojakov. Medzi členmi delegácie boli i potomkovia padlých a zomrelých československých legionárov. V historických uniformách sa pietneho aktu zúčastnili aj členovia Československej obce legionárskej, ktorá bola počas prvej Československej republiky významnou štátotvornou silou, združujúcou bývalých príslušníkov česko-slovenského vojska v zahraničí a politickou oporou prezidentov Tomáša Garriguea Masaryka i Edvarda Beneša. Na Námestí republiky prítomných privítal za mesto Sereď viceprimátor Ľubomír Veselický, prezident UN Veteran Slovakia Štefan Jangl, predseda Zväzu vojakov SR – klub Sereď Ondrej Urban a ďalší. Na úvod boli prítomní oboznámení s históriou pamätníka Legionára. Ten je zaradený do zoznamu vojnových hrobov a je poctou hrdinským obetiam pri obrane Slovenska v rokoch 1918 – 1920. Dielo nie je originálom, je iba replikou pôvodnej sochy. Tá už raz v centre mesta stála, no v roku 1958 ju z ideologických dôvodov odstránili. Nová replika bola slávnostne odhalená 26.10.2021. Prítomným sa na pietnom akte prihovoril Štefan Jangl – prezident UN Veteran Slovakia, ktorý mimo iného povedal: „Som nesmierne šťastný, že sa podarilo mestu Sereď v spolupráci s občianskymi združeniami obnoviť pamätník pre legionárov, ktorí pomáhali vybudovať južnú hranicu Slovenskej republiky v roku 1918. Legionári ako takí, nikdy nemôžu vymiznúť z našich myslí, pretože si musíme pamätať, že to boli tí, ktorí boli schopní a ochotní ísť bojovať a budovať náš spoločný štát Čechov a Slovákov.“  Jeho slová doplnil Ondrej Urban – predseda Zväzu vojakov SR klub Sereď, ktorý uviedol, že mesto Sereď bolo oslobodené 8.12.1918. Nakoľko bolo blízko maďarských hraníc, stalo sa centrom a posádkovým  pešieho pluku 34 talianskych légií. Farárka Jana Šmardová Koulová zasvätila svoj život Cirkvi československej husitskej a Československej obci legionárskej. Na pietnom akte vzdala úctu predkom a poďakovala mestu Sereď, že pozdvihlo to čo bolo zabudnuté a zničené. „Som rada, že tu stojíme pred nádherným pomníkom a môžeme ísť vztýčenou hlavou ďalej predávať ďalším generáciám to čo je dôležité: lásku a hrdinstvo.“  Následne predniesla niekoľko citátov zo žalmu. Na záver  spomienkového stretnutia zaznela česká a slovenská hymna. Delegácia sa potom presunula do Mestského múzea, kde si prezreli stále expozície týkajúce sa histórie Serede a legionárov.
Text: Iveta Tóthová, fotografie: Mária Tóthová

Loading