Zväz vojakov Slovenskej republiky

Úspechy strelcov z Nového Mesta nad Váhom

29 apríla, 2023

Strelecká akadémia PaedDr. Štefana Bumbála v Novom Meste nad Váhom vznikla 30. novembra 2017, keď sme od MV SR dostali schválené stanovy klubu a súhlas používať názov Strelecká akadémia. Náš klub však začal písať tradíciu oveľa skôr. Jeho zakladateľom bol pplk. Jozef Klimko, ktorý pre športovú streľbu, tento krásny olympijský šport, postupne získal mnohých mladých nadšencov. K jeho odchovancom sa radí aj PaedDr. Štefan Bumbál, ktorý sa stal v roku 1973 majstrom SR v streľbe z rýchlopalnej pištole a svojím nenapodobiteľným prístupom a neutíchajúcim entuziazmom zanechal hlbokú stopu v tomto športe nielen v Novom Meste nad Váhom.

Štefan Bumbál bol dlhoročným predsedom oddielu športovej streľby, ktorý pracoval v rámci Vojenskej telovýchovnej jednoty v kasárňach Spojovacieho vojska na Bzinskej ulici. Pod jeho vedením oddiel dosiahol rad významných úspechov. Družstvá a jednotlivci – členovia streleckého oddielu – sa významne presadzovali nielen v rámci armády, ale aj na civilných súťažiach. Výsledky a úspechy sa podstatne zlepšili po vybudovaní malokalibrovej strelnice (r. 1979 ) priamo v kasárňach. O jej výstavbu sa Štefan Bumbál zaslúžil rozhodujúcou mierou. Oddiel športovej streľby sa stal niekoľkonásobným víťazom majstrovstiev vojenských škôl, a to tak mužov, ako aj juniorov. Najvýznamnejší úspech dosiahol odchovanec Štefana Bumbála, pištoliar Ján Fabo, ktorý sa dvakrát prebojoval na olympijské hry, kde v roku 2000 v Sydney v disciplíne vzduchová pištoľ na 60 výstrelov obsadil 6. miesto.

Po zrušení vojenských útvarov v Novom Meste nad Váhom sa „najvernejší“ členovia oddielu športovej streľby rozhodli, že budú pokračovať vo viac ako 60-ročnej tradícii a že získajú pre tento krásny olympijský šport nových nadšencov a odovzdajú získané znalosti a skúsenosti hlavne mladým športovým strelcom.

Na ustanovujúcej členskej schôdzi 25. marca 2010 sa rozhodli založiť občianske združenie Športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom. Už 26. apríla mali schválené a potvrdené stanovy od MV SR. Aj keď všetok materiál (zbrane, výstroj…) museli odovzdať armáde, nezľakli sa a postupne väčšinou z vlastných prostriedkov začali obnovovať materiálno-technickú základňu klubu a postupne začali pracovať s mladými strelcami, hlavne so žiakmi základných škôl. Klub sa spočiatku presadzoval hlavne v seniorských kategóriách, kde jeho členovia získali od roku 2010 celkovo 13 titulov majstrov SR. Členovia družstva seniorov v zložení Radek Smetana, Ján Marek a Juraj Marcinka sú držiteľmi platného slovenského rekordu v streľbe zo vzduchovej pušky a Radek Smetana je držiteľom platného slovenského rekordu ako jednotlivec. Postupne sa ale klub začal presadzovať aj v mládežníckych kategóriách, a tak začal napĺňať predsavzatie prijaté na ustanovujúcej členskej schôdzi – postupne odovzdať naučené mladým športovým strelcom.

Už v minulom kalendárnom roku na majstrovstvách Slovenskej republiky mládeže sme získali jednu zlatú a dve strieborné medaily, náš strelec bol vyhlásený za najlepšieho strelca SR mládeže do 16 rokov a celkovo v roku 2022 klub na majstrovstvách SR mládeže, dospelých a seniorov zo vzduchových a malokalibrových zbraní získal 18 medailí, z toho 8 zlatých, 5 strieborných a 5 bronzových. Tieto výsledky boli za 60-ročnú tradíciu klubu zatiaľ rekordné a mysleli sme si, že dlho nebudú prekonané. Prišiel však rok 2023 a s ním i nové rekordy.

1. a 2. apríla 2023 sa konali v Bratislave majstrovstvá SR v streľbe dospelých zo vzduchových zbraní, kde sa z nášho klubu kvalifikovalo celkovo 6 strelcov a získali dve zlaté a jednu striebornú medailu. Zlatú medailu suverénnym spôsobom vybojovala naša kadetka Katka Kazdová v disciplíne vzduchová puška (VzPu) 60 výstrelov, keď druhú v poradí prestrieľala o viac ako 5 bodov. Zlatú medailu získal aj Ing. Ján Marek v kategórií seniorov v disciplíne VzPu 40 výstrelov. Striebornú medailu získalo družstvo seniorov v zložení Radek Smetana, Ing. Ján Marek a Juraj Marcinka v disciplíne VzPu 40 výstrelov. Kvalitný výsledok dosiahol aj náš zástupca v kategórií mužov František Schröpfer, ktorý iba tento rok prestúpil z kategórie juniorov do kategórie mužov. Po odstrieľaní kvalifikácie postúpil do finálovej osmičky, kde obsadil celkové 5. miesto. Pred ním skončili iba reprezentanti z Dukly Banská Bystrica na čele s Patrikom Jánym.

22. a 23. apríla 2023 sa konali vo Vištuku majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchových zbraní mládeže do 16 rokov. Na tento šampionát z nášho klubu postúpilo celkovo 7 strelcov. Žiaľ, Martinka Košútová pre zranenie ruky nemohla súťažiť. Zostalo teda bojovať o medaily iba 6 statočných a bojovali výborne. Vystrieľali 4 zlaté a dve bronzové medaily, čo je nový rekord našej Streleckej akadémie. Najviac sa darilo Guidovi Ginouxovi, ktorý zvíťazil vo všetkých disciplínach, v ktorých štartoval. Zvíťazil v disciplíne VzPu 40 v ľahu, ďalej v disciplíne VzPu 3×20 (20 výstrelov kľačmo, 20 v ľahu a 20 v stoji ) a v disciplíne VzPu 40 v stoji. Najviac sa mu darilo v disciplíne 3×20 výstrelov, kde druhého v poradí prestrieľal celkovo o 13 bodov. Za tieto výsledky bol vyhlásený za najlepšieho strelca SR mládeže do 16 rokov.

Zlatú medailu tiež suverénne vybojoval náš pištoliar Timo Hájek v disciplíne vzduchová pištoľ 40 výstrelov, keď druhého v poradí prestrieľal o 5 bodov.

Bronzovú medailu získal v disciplíne VzPu 40 v ľahu Tomáš Januška a v disciplíne VzPu 40 v stoji Radek Jančara.

A z čoho by mal náš učiteľ pán PaedDr. Štefan Bumbál určite najväčšiu radosť a máme ju aj my, je to, že náš klub po spočítaní všetkých bodov za umiestnenia vo všetkých disciplínach a kategóriách sa stal najúspešnejším zo všetkých zúčastnených športovo-streleckých klubov. Spolu sa zúčastnilo na majstrovstvách SR 30 klubov. Za prvé miesto získala Strelecká akadémia PaedDr. Štefana Bumbála Nové Mesto nad Váhom cenu prezidenta Slovenského streleckého zväzu.

Sme presvedčení, že výsledky, ktoré športoví strelci dosiahli a dosahujú ich radia medzi najlepšie športové kluby v Novom Meste nad Váhom. Zatiaľ, žiaľ, pracujeme v podmienkach, ktoré ani zďaleka nenaplňujú naše predstavy o práci streleckej akadémie. Veríme však, že postupne v úzkej spolupráci s mestom a mestským zastupiteľstvom sa nám podarí naše predstavy naplniť.

Text a foto: Ján Marek

Loading