Zväz vojakov Slovenskej republiky

Najstarší člen klubu Levice oslavoval

18 januára, 2024

V krásny slnečný zimný deň, 11. januára 2024, členovia Rady klubu Levice navštívili najstaršieho žijúceho člena klubu.

Dôvodom návštevy boli 95. narodeniny bývalého veliteľa 64. tankového pluku, plukovníka Pavla CHOBOTA, ktorý svoje dôchodcovské roky trávi v zariadení pre seniorov Fénix v Leviciach. Aj napriek vysokému veku sa aktívne zaujíma o dianie v okolitom svete a aj o „vojenský“ život. Návšteva ho vždy poteší a nás, členov klubu teší, že sa teší dobrému zdraviu.

K významnému životnému jubileu prajeme nášmu najstaršiemu členovi pevné zdravie, rodinnú pohodu, lásku a šťastie.

Loading