Zväz vojakov Slovenskej republiky

Memoriál plk. PaedDr. Štefana Bumbála píše naďalej svoju históriu

7 septembra, 2022

Začiatok septembra je pre členov Zväzu vojakov SR nielen významným sviatkom, keď si pripomíname Deň ústavy SR, ale aj dňom, keď strelci z Nového Mesta nad Váhom pod vedením plk. PaedDr. Štefana Bumbála v roku 2016 začali písať tradíciu streleckých pretekov na strelnici pod hradom Beckov. Po úmrtí nestora streleckej tradície spojárov z Nového Mesta nad Váhom členovia streleckého klubu jednohlasne pokračovanie tejto tradície nazvali Memoriál plk. PaedDr. Štefana Bumbála.

Dňa 3. septembra 2022 sa konal už 4. ročník memoriálu. Jeho príprava sa začala po spoločnej porade hlavných organizátorov – aktívnych pokračovateľov streleckej školy nestora, trénera novomestských strelcov.

Príprava (t. j. včasný dohovor so správcom strelnice, materiálna príprava, naplánovanie občerstvenia, samozrejme aj určenie funkcionárov – od riaditeľa súťaže cez riadiaceho, pomocníkov streľby, obsluhy občerstvenia, registrácie a kuchárov guláša) prebiehala dávno pred dovolenkovým obdobím. Dôležité bolo napokon sledovať aj správy o počasí, aby nikoho nič neprekvapilo.

Po odoslaní pozvánok bolo nevyhnutné pripraviť sa na registráciu súťažiacich a občerstvenia i tradičného guláša z diviny, nákup streliva, zabezpečenie zbraní a pod. V sobotu ráno 3. septembra, len čo sa organizátori zišli, pustili sa do tradičnej činnosti, čiže do prípravy strelnice, privítania účastníkov, ktorí sa podľa vlastných vyjadrení na súťaž tešili, a registrácie pod vedením Ing. E. Nemčekovej.

Súťaž otvoril predseda Klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom pplk. v. v. Dr. Kamil Krištofík. Zvýraznil osobnostné kvality zakladateľa súťaže plk. PaedDr. Štefana Bumbála, pripomenul významné obdobie, v ktorom sa súťaž koná (oslavy SNP, Deň ústavy) a všetkým súťažiacim poprial presnú mušku.

Po poučení súťažiacich, rozhodcu plk. v. v. Ing. Pavla Kvasňovského a riadiaceho streľby rtm. v z. Petra Pašku riaditeľ streleckých pretekov otvoril súťaž. Jej priebeh bol bezproblémový a výsledky jednotlivcov aj trojčlenných družstiev boli vyhodnocované priebežne. Kto sa potreboval občerstviť, mohol si zakúpiť nealko, kávu a pod. Okolo poludnia sa podával guláš z diviny.

Na záver súťaže boli odovzdané trofeje a darčeky pre víťazov v kategórii jednotlivcov (ženy – muži), ako aj družstiev. Súžiaci odchádzali domov spokojní a s prianím zúčastniť sa na súťaži aj v roku 2023.

Josef Putirka

Loading

Priložené dokumenty