Zväz vojakov Slovenskej republiky

Medaily z Podjavoriny pre Vladimíra Strmeňa

29 septembra, 2022

Na oslavách 78. výročia Slovenského národného povstania pri pamätníku na vrchu Roh nad obcou Lubina, ako sme už písali v inom článku, sa zúčastnil v sobotu 3. septembra 2022 aj priamy účastník Povstania, kapitán Vladimír Strmeň. Po skončení oficiálnej časti osláv zástupcovia Klubu Zväzu vojakov SR v Novom Meste nad Váhom udelili Vladimírovi Strmeňovi Pamätnú medailu kpt. Miloša Uhra I. stupňa. Dva týždne nato, v soboru 17. septembra, prevzal Vladimír Strmeň v Novom Meste nad Váhom z rúk predsedu rady nášho klubu pplk. v. v. Kamila Krištofíka aj Pamätnú medailu vydanú k 25. výročiu založenia Klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom.

Klub ZV SR Nové Mesto nad Váhom