Zväz vojakov Slovenskej republiky

MDŽ v Brezne

7 marca, 2024

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien dňa 7. 3. 2024 poďakovaním a kvietkom manželkám, vdovám a priateľkám za obetavosť, výchovu detí začali naše stretnutie.

Úvodné slovo mal predseda klubu ZV SR generála Goliana a Breznianskych rytierov delostrelectva plk. in m. Samuela Sekurisa pplk. v.v. Ing. Neupauer Vladimír ktorý v krátkosti pripomenul históriu tohto sviatku. Politruci si zase zaspomínali aký bol problém keď veliteľ zavelil „zháňaj kvety bude MDŽ“. Kvietkom sme taktiež poďakovali personálu reštaurácie „Koliba pod orechom“ ktorá sa o naše pohodlie a spokojnosť už viac ako 20 rokov.

Ďalším bodom bolo odovzdanie „Pamätného listu“ mjr. v.v. Jozefovi Kožiakovi pri príležitosti jeho 65. narodenín ktoré oslávil v roku 2020. Tento náš dlh bol zatiaľ najväčší. Ako povedal pplk. v.v. Ing. Robert Ryšánek ešte rok a dostal by dva pamätné listy. Napriek snahe o čo najväčšiu účasť sa nás zišlo spolu 17 a z toho bolo 5 žien. Pri spomínaní kto nám chýba bolo vyhodnotená vysoká chorobnosť. Aby sme to napravili tak cestou domov sme ešte kvietkom pri domácom prahu zastavili u pani Evy Haviarovej a pani Márii Bajzíkovej.

Drahé naše polovičky všetko najlepšie k Vášmu medzinárodnému dňu žien.

Loading