Zväz vojakov Slovenskej republiky

MDŽ s kvetmi i dúhou na oblohe

11 marca, 2023

Rada Klubu Zväzu vojakov SR v Novom Meste nad Váhom usporiadala 9. marca 2023 slávnostné stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Na podujatie pozvala členky a sympatizantky klubu a manželky jeho členov. Samozrejme, mohli prísť aj so svojimi partnermi. Stretnutie sa uskutočnilo v priateľskej atmosfére a nechýbali na ňom ani milé slová, ani neodmysliteľné kvetiny. Ba ani dúha na oblohe.

Zúčastnených najprv oslovil podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Michal Bartek. Odovzdal im pozdravy od predsedu TSK Jaroslava Bašku a po svojom úvodnom vystúpení osobne zablahoželal každej z prítomných žien k sviatku a každú zároveň obdaril kvetinou.

Potom vystúpili s prejavmi predseda rady nášho klubu Zväzu vojakov SR pplk. v. v. Kamil Krištofík a predseda novomestského klubu dôchodcov Jaroslav Kubík. Pripomenuli zmysel a posolstvo sviatku žien, zagratulovali všetkým našim dievčatám, matkám či babičkám a prababičkám a poďakovali im za ich prácu pre spoločnosť aj pre svojich blízkych. Piesňou a hrou na klavíri pozdravila účastníkov Dagmar Matiszová, za čo si vyslúžila zaslúžený potlesk.

Potom si všetci pri malom občerstvení priateľsky podebatovali či zaspomínali a pohodovú náladu sa rozhodli podporiť aj prírodné sily, ktoré nás potešili nezvyklou a tohto roku asi prvou, ešte predjarnou dúhou na oblohe. Tak trochu farebne ladila s kvetinami, ktoré si na záver ženy odniesli domov.

Text a foto: -bej-

Loading