Zväz vojakov Slovenskej republiky

Podnet ÚVD SR verejnému ochrancovi práv SR

ÚVD SR s aktívnym prispením ZV SR pripravila a odoslala podnet verejnému ochrancovi práv SR, aby podal na Ústavný súd SR návrh na začatie konania, kvôli nesúladu zákona č. 210/20023 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky. Prezident ZV SR poslal podnet vedomie aj členom AVOZ SR a vojenskému ombudsmanovi.

Loading