Zväz vojakov Slovenskej republiky

Kvetiny a slová úcty venované našim ženám

12 marca, 2024

Slávnostné stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sme v tomto roku 2024 prichystali na 7. marca. Hodinu a pol pred stretnutím, na ktoré boli pozvané členky a sympatizantky klubu Zväzu vojakov SR, manželky jeho členov a vdovy po vojenských dôchodcoch, sa ešte zišla rada nášho klubu na pravidelnom rokovaní, aby si spresnila úlohy na najbližšie obdobie a aby zároveň pamätnou medailou Klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom ocenila predsedu novomestského klubu dôchodcov Jaroslava Kubíka za dobrú spoluprácu medzi oboma klubmi.

Zúčastnených privítal predseda rady nášho klubu Zväzu vojakov SR pplk. v. v. Kamil Krištofík a potom prítomné matky, babičky či prababičky, ako aj ostatných prítomných prišli pozdraviť s krátkym, no veľmi milým kultúrnym programom deti z materskej školy.

Po vystúpení detí Kamil Krištofík vo svojom prejave zdôraznil, že v každodennom zhone a pod tlakom udalostí si ani neuvedomujme, ako sa striedajú dni pracovné a sviatočné a sú medzi nimi i také, na ktoré určite nemáme zabúdať. Patrí medzi ne aj sviatok našich najdrahších bytostí, Medzinárodný deň žien. Telegraficky pripomenul históriu tohto významného dňa solidarity žien v boji za ich práva a emancipáciu, počnúc štrajkom newyorských krajčírok v roku 1908 a končiac medzinárodným uznaním sviatku MDŽ na pôde OSN. Ocenil ženy ako nositeľky života, matky a piliere domácností, ocenil že sa dokážu postarať o deti, starých a chorých a sú schopné väčších obetí. Vyzval, aby sme si ich vážili nielen v tento deň, ale po celý rok. Na záver zaželal ženám v mene všetkých mužov pevné zdravie, čo najmenej problémov a chvíľ bolesti a smútku, ale veľa radosti, porozumenia a lásky. Všetky prítomné ženy napokon obdaroval kvetinou.

Zúčastnených pozdravil krátkym prejavom aj predseda novomestského klubu dôchodcov Jaroslav Kubík. Na záver si všetci pri malom občerstvení priateľsky podebatovali, zaspomínali, prípadne zaspievali pri harmonike, ktorú „ťahal“ pplk. v. v. Josef Putirka.

Text a foto: -bej-

Loading