KONTAKT

Zväz vojakov Slovenskej republiky

Hviezdoslavova 16

911 27      Trenčín

Telefónne čísla:

032/7430041

0960 333 818

Email:

zvazvoj@gmail.com

IČO-31871453

DIČO-2021325383

IBAN SK96 0200 0000 0000 49433202