Zväz vojakov Slovenskej republiky

Koncoročné posedenie Levičanov

20 decembra, 2022

Počas adventu, v stredu 14. decembra 2022, bolo organizované posledné tohtoročné posedenie Rady klubu Levice.

V priestoroch pohostinstva Quatro, v spoločnosti rodinných príslušníkov a veliteľa 13. mechanizovaného práporu, aj keď v mierne oklieštenej zostave (zas ten koronavírus…..), predseda klubu plk.gšt. v.v. Vladimír HEBERT bilancoval výsledky činnosti v roku 2022 a zároveň načrtol kontúry činnosti v roku 2023. Následne po spoločnej večery poďakoval pplk. Ing. Mariánovi GOLIS-ovi za posilnenie spolupráce s práporom.

Slávnostnou večerou Rada klubu ďakuje rodinným príslušníkom za hodiny a hodiny „dobrovoľníctva“ pri akciách klubu, bez nároku na akúkoľvek odmenu. Ďakujeme!

Loading