Zväz vojakov Slovenskej republiky

Koncert Vojenských hudieb v DAB v Nitre

10 mája, 2023

3. máj 2023 bol mimoriadne nabitý aktivitami klubu. V Olympii sme mali zasadanie rady klubu a po ňom pravidelné mesačné klubové popoludnie s členmi klubu. Účasť bola tentokrát nižšia, 36%, ale o to bohatšia diskusia sa „strhla“ o nastávajúcich akciách klubu. Nižšiu účasť má „na svedomí“ zamestnanosť mnohých našich členov.

Od 17,00 hod. sa uskutočnil v Divadle Andreja Bagara Koncert Vojenských hudieb a študentov konzervatórií z Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc. Akcia bola venovaná spomienke na generála Milana Rastislava Štefánika. Po hymne SR predniesol uvítaciu reč Zástupca NGŠ generálmajor Ing. Peter Babiar a po ňom sa ujal slova moderátor-herec Štefan Bučko.

Predstavených bolo 13 skladieb rôznych žánrov, z ktorých zaujali Slovanské tance od Antonína Dvořáka, francúzske šansóny v podaní Adrey Zimányiovej a známe Lúčenie spievané Ivanou Regešovou. V závere spievali obidve sólistky. Všetky vystúpenia mali vysokú úroveň a zožali veľký aplauz.

Obzvlášť zaujalo vystúpenie dirigenta Jozefa Hepnera na tube, obecenstvo si vyžiadalo repete. Vystúpenie trvalo takmer 2 hodiny, bez prestávky. V priebehu vystúpení boli na plátne premietané historické zábery zo života a činnosti Milana Rastislava Štefánika.

Spoluorganizátorom vystúpenia vojenských hudieb bol aj 2. viceprezident ZV SR plk. v. v. Ing. Eduard Csonga s ktorým sme, ešte pred začatím koncertu, stihli podebatovať o aktuálnej situácii a témach ktorými žijú členovia ZV SR. Predseda klubu pplk. v. v. Ing. Pavel Luspaj, podpredseda plk. v. v. Ing. František Kromka, tajomník pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka a člen rady klubu pplk. v. v. Ernest Mako našli v širokom zábere tém prienik možných záujmov, v ktorých chce klub naďalej pôsobiť a ponúkať členom klubu aj členom iných klubov ZV SR, byť nápomocný orgánom zväzu v napĺňaní programového zamerania a pôsobnosti ZV SR. Zhodli sme sa aj na potrebe rešpektovania výsledkov diskusie pri tvorbe rozhodnutí a hľadania metód širšieho zapojenia/uplatnenia profesionálnych vojakov vo Zväze. 2. viceprezident svojím vystupovaním a rozhľadenosťou preukázal odhodlanie a ochotu odovzdať svoje skúsenosti pri hľadaní riešení k novým úlohám vo Zväze, že je muž činu na svojom mieste a dôveryhodným garantom kvalifikovanosti a hodnoty budúcich rozhodnutí. Zo stretnutia máme dobrý pocit a veríme, že sa v budúcnosti naskytne príležitosť na ďalšie podobné stretnutie či už v podobe účasti na rokovaní orgánov klubu alebo kultúrno spoločenských aktivitách organizovaných klubom.

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka

Foto: pplk. v. v. Ing. Pavel Luspaj

Loading