Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klubové posedenie pri zabíjačke

25 novembra, 2023

Podľa „Plánu činnosti na rok 2023“ Rada klubu Levice  organizovala klubové posedenie pri zabíjačke, ktoré sa uskutočnilo v piatok, 24.11.2023, v kultúrnom dome Drženice.

Pohostenie zahájil predseda klubu plk. gšt. v.v. Ing. Vladimír HEBERT s krátkym príhovorom a so želaním všetkého dobrého na nadchádzajúce vianočné sviatky. Predseda využil priestor na pogratulovanie npráp, Tiborovi KEPEŠOVI k životnému jubileu/55 rokov/.

Počas večera všetci mali možnosť pochutnať si na zabíjačkových špecialitách nášho „šéfkuchára“ mjr. v.v. Ing. Pavol MANDÚCHA (pečená klobása, hurka, zabíjačkové mäso a i.). Pri spomínaní na úskalia vojenského povolania, úsmevných príbehov ale aj ťažkých časov, dozrel čas na porovnanie regionálnych červených a bielych vín členov klubu a zároveň našich sponzorov. Tak ako každý rok aj teraz bola k dispozícii Kronika klubu. V priebehu posedenia bola vylosovaná tombola s bohatými cenami. Radu klubu potešilo narastajúci záujem o klubové akcie a väčšia účasť členov klubu ako v r.2022.

Poďakovanie patrí obci Drženice za poskytnutie priestorov, šéfkuchárovi, všetkým čo nám pomáhali a v neposlednom rade členom rady klubu a ich rodinným príslušníkom za zorganizovanie a vykonanie posedenia.

Loading