Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub vojakov Kežmarok v BOCHNI

23 augusta, 2022

Pri príležitosti osláv pamätného dňa Poľského wojska sa na pozvanie družobného klubu rezerwistow N1 Bochňa dňa 13. 08. 2022 zúčastnili členovia Zväzu vojakov SR – klub Kežmarok na čele s predsedom KV Kežmarok pplk. v.v. Ing Jozefom Žáčikom strelieb z ručných zbraní a spoločenského stretnutia členov klubu rezerwistow Poľského wojska v Bochni.
Súťaž prebiehala v jednej disciplíne:

– streľba z pištole Glock 17- 9mm (na terč vzdialený 25 metrov, v počte 3 + 5 striel);

Naše družstvo strieľalo v zložení:
– pplk. v.v. Ing. Ivan Lučanský,
– mjr. v.v.  Ing. Ján Verešpej,
– mjr. v.v.  Ing. Marián Litvin

V silnej konkurencii domácich strelcov prvenstvo v streľbe z pištole Glock 17- 9mm a celkové víťazstvo dosiahol náš člen   mjr. v.v. Ing. Ján Verešpej. Úspech bol korunovaný štvrtým miestom nášho družstva v celkovom hodnotení družstiev v streľbe z pištole Glock 17- 9mm.

Strelieb sa zúčastnili aj predstavitelia mesta Bochňa, predstavitelia okresu a pozvaní hostia.

Celá súťaž prebiehala v srdečnej atmosfére a priateľskom duchu. Náklady spojené s účasťou na streľbách si hradili členovia klubu z vlastných prostriedkov.

Text, foto: mjr. v.v. Ing. Ján Verešpej,  pplk. v.v. Ing. Jozef Žáčik

Loading