Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Topoľčany ZV SR v Holešove

27 augusta, 2023

15. júla 2023 sa na strelnici HOLEŠOV – Dobrotice uskutočnila Medzinárodná strelecká súťaž v Streleckom  dvojboji Klubu výsadkových veteránov Holešov (KVV Holešov) v streľbe z pištole vz. 82 a automatickej pušky CZ 805 BREN.  Súťaže sa zúčastnilo 69 strelcov a 23 družstiev z Česka a zo Slovenska (Prešov, Brno, Holešov A, Holešov B, Holešov C, Klub voj. vys. Banská Bystrica, Zlaté Moravce, ZV SR Topoľčany A, ZV SR Topoľčany B, Trnava, ZV SR Nové Mesto nad Váhom A, ZV SR Nové Mesto nad Váhom B, Chrudim, Kromeříž, Olomouc, Prostějov A, Prostějov B, Výber Bravo, Zlín A, Zlín B,  Luštěnice, Výber Alfa, Bratislava.

Z nášho  klubu (klub Topoľčany ZV SR) sa zúčastnili sa dve družstvá:

     1. rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ, rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ, kpt. v.z.  Ing. František PAŠTRNÁK.

     2. npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY, rtn. Radim KAMRLA, pplk. v.v. Štefan VŠELKO.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE.

Naši členovia sa umiestnili takto:

Streľba z pištole:

3. miesto rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ

6.miesto kpt. v.z.  Ing. František PAŠTRNÁK

7. miesto rtn. Radim KAMRLA

14. miesto npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY

16. miesto rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ

30. miesto pplk. v.v. Štefan VŠELKO

Streľba z pušky  BREN:

2. miesto kpt. v.z.  Ing. František PAŠTRNÁK

7. miesto rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ

17. miesto rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ

19. miesto pplk. v.v. Štefan VŠELKO

29. miesto npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY

32. miesto rtn. Radim KAMRLA

Družstvá v streľbe z pištole:

1.miesto Topoľčany A ( rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ, rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ, kpt. v.z.  Ing. František

                                         PAŠTRNÁK)

5. miesto Topoľčany B (npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY, rtn. Radim KAMRLA, pplk. v.v. Štefan VŠELKO)

Družstvá v streľbe z pušky  BREN:

1.miesto Topoľčany A ( rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ, rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ, kpt. v.z.  Ing. František

                                        PAŠTRNÁK).

6. miesto Topoľčany B (npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY, rtn. Radim KAMRLA, pplk. v.v. Štefan VŠELKO)

 

Dvojboj jednotlivci:

1. miesto rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ

2. miesto kpt. v.z.  Ing. František PAŠTRNÁK

15. miesto rtn. Radim KAMRLA

19. miesto rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ

20. miesto npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY

26. miesto pplk. v.v. Štefan VŠELKO

 

Dvojboj družstvá:

1.miesto Topoľčany A ( rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ, rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ, kpt. v.z.  Ing. František PAŠTRNÁK)

5. miesto Topoľčany B (npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY, rtn. Radim KAMRLA, pplk. v.v. Štefan VŠELKO)

 

Dvojboj ženy (8 súťažiacich):

    3. miesto rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ

Družstvo ZV SR klub Nové Mesto nad Váhom ( nrtm. v.z. Petr PAŠKA,  Mgr., Ing. Karla HAVALCOVÁ, Ľubomír PATAKY) sa umiestnilo v streľbe z pištole na 4.mieste, v streľba z pušky  BREN na 2.mieste a v dvojboji na 2.mieste. V dvojboji žien na 2.mieste Mgr., Ing. Karla HAVALCOVÁ.

Gratulujeme a ďakujeme členom klubu Topoľčany ZV SR a klubu Nové Mesto nad Váhom ZV SR za reprezentáciu Zväzu vojakov SR.

Text predseda klubu Topoľčany Ján Poliačik, foto R. Kráľ.

 

 

 

Loading