Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Topoľčany ZV SR na turnaji Ostratice 2023

25 septembra, 2023

Na základe pozvania JDS Ostratice a obce Ostratice sa družstvo klubu Topoľčany ZV SR (pplk. v.v. RSDr. Ján Poliačik – predseda klubu, Marta Procházková – členka rady klubu, pplk. v.v. František Strejček a pplk. v.v. Ing. Anton Škvarenina) zúčastnilo na turnaji v petangu Ostratice 2023 v sobotu 23.9.2023. Turnaja sa zúčastnilo 16 družstiev: JDS Hradište (dve družstvá muži a dve družstvá ženy), JDS KPP Partizánske, JDS Skačany (dve družstvá), JDS Veľké Uherce (dve družstvá), JDS Žabokreky n/Nitrou (dve družstvá), JDS Partizánske Lu-hy (dve družstvá), JDS Ostratice (dve družstvá).
Turnaj otvoril starosta obce Ostratice Stanislav Margolien. Výsledky turnaja: na 1.mieste sa umiestnilo družstvo JDS KPP Partizánske, na 2.mieste družstvo JDS Partizánske Luhy II-muži, na 3. mieste JDS Hradište muži II. Nášmu družstvu sa veľmi nedarilo, ale hanbu sme neurobili. Počasie nebolo priaznivé, ale petangové ihrisko malo prístrešok, takže na súťažiacich nepršalo. Súťaž sa konala v miestnom parku za kaštieľom. Turnaj mal vysokú organizačnú úroveň, občerstvenie bolo zabezpečené, na obed sa podával guľáš a treba pochváliť majstra kuchára a jeho pomocníkov. Poďakovanie patrí aj športovej vedúcej JDS Ostratice Eve Gregorovej.
Ďalšie obce v okrese Partizánske sa dozvedeli, že existuje Zväz vojakov SR. Niekoľko členov JDS si s nami zaspomínalo na časy, keď boli na základnej vojenskej službe.
Predseda klubu Ján Poliačik.

Loading