Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Topoľčany ZV SR na súťaži v petangu.

3 septembra, 2023

Na základe pozvania starostu obce Žabokreky nad Nitrou Cyrila Cabadaja sa 2.septembra 2023 8 členov nášho klubu (vrátane predsedu klubu pplk. v.v. RSDr. Jána Poliačika, podpredsedu klubu pplk. v.v. Ing. Štefana Bariaka a členky rady klubu Marty Procházkovej) zúčastnilo súťaže v petangu. Celkom sa zúčastnilo 8 družstiev, dve družstvá JDS Ostratice, dve družstvá JDS Žabokreky nad Nitrou, dve družstvá JDS Hradište, JDS Prašice a klub Topoľčany ZV SR. Členovia nášho klubu pplk. v.v. Ing. Anton Škvarenina, mjr. v.v. Miroslav Geleta a Ing. Jana Geletová sa podieľali na organizácii súťaže a pplk. v.v. Ing. Anton Škvarenina bol hlavný rozhodca. Na 1.mieste sa umiestnilo družstvo JDS Ostratice, na 2.mieste družstvo JDS Žabokreky nad Nitrou a naše družstvo sa umiestnilo na 3. mieste.
Počas celej súťaže bolo pripravené občerstvenie. Dostali sme pozvánku na petangový turnaj Ostratice 2023, ktorý sa bude konať 23.09.2023 v Ostraticiach, toto pozvanie si vysoko vážime.

Text J. Poliačik, foto Š. Bariak.

Loading