Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Topoľčany ZV SR na Streleckej súťaži v Leviciach

18 septembra, 2022

Dňa 26.08.2022 sa naše dve družstvá zúčastnili streleckej súťaže o Putovný pohár prezidenta ZV SR a Putovný pohár klubu Levice v streľbe z armádnych ručných zbraní na Posádkovej strelnici Devičany, ktorú organizoval klub Levice ZV SR. V úvode súťaže predseda klubu Topoľčany ZV SR pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK odovzdal predsedovi klubu Levice plk. gšt. v.v. Ing. Vladimírovi Hebertovi pamätnú medailu klubu Topoľčany za dlhoročnú spoluprácu s Klubom ZV SR Topoľčany a zachovávanie vojenských tradícií SR a ČSR.

V súťaži družstiev sa naše družstvo v zložení rtn .v.z. viera MIHALIKOVÁ, rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ, kpt. v.z. Ing. František PAŠTRNÁK sa umiestnilo na 1.mieste v súťaži o putovný pohár prezidenta zväzu a putovný pohár klubu Levice. Druhé družstvo v zložení mjr. v.z. Ing. Martin ČIŽLÁK PhD., npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY a mjr. v.z. Ing. René ADAMČÍK sa umiestnili na 7.mieste. Súťažilo 19 družstiev a 7 jednotlivcov.

V súťaži jednotlivcov sa zo 64 súťažiacich  mjr. v.z. Ing. Martin ČIŽLÁK PhD.  umiestnil na 1.mieste v streľbe zo samopalu, rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ na 3. mieste v streľbe z pištole a kpt. v.z. Ing. František PAŠTRNÁK na 5. mieste v streľbe zo samopalu.

V súťaži žien sa rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ umiestnila v streľme zo samopalu na 2.mieste, z pištole na 3.mieste  a v dvojboji na 2.mieste.

Organizácia súťaže  aj občerstvenie bolo už tradične na vysokej profesionálnej úrovni.

Text predseda klubu Ján Poliačik, foto Róbert Kráľ.