Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Topoľčany ZV SR na Streleckej súťaži v Leviciach

18 septembra, 2022

Dňa 26.08.2022 sa naše dve družstvá zúčastnili streleckej súťaže o Putovný pohár prezidenta ZV SR a Putovný pohár klubu Levice v streľbe z armádnych ručných zbraní na Posádkovej strelnici Devičany, ktorú organizoval klub Levice ZV SR. V úvode súťaže predseda klubu Topoľčany ZV SR pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK odovzdal predsedovi klubu Levice plk. gšt. v.v. Ing. Vladimírovi Hebertovi pamätnú medailu klubu Topoľčany za dlhoročnú spoluprácu s Klubom ZV SR Topoľčany a zachovávanie vojenských tradícií SR a ČSR.

V súťaži družstiev sa naše družstvo v zložení rtn .v.z. viera MIHALIKOVÁ, rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ, kpt. v.z. Ing. František PAŠTRNÁK sa umiestnilo na 1.mieste v súťaži o putovný pohár prezidenta zväzu a putovný pohár klubu Levice. Druhé družstvo v zložení mjr. v.z. Ing. Martin ČIŽLÁK PhD., npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY a mjr. v.z. Ing. René ADAMČÍK sa umiestnili na 7.mieste. Súťažilo 19 družstiev a 7 jednotlivcov.

V súťaži jednotlivcov sa zo 64 súťažiacich  mjr. v.z. Ing. Martin ČIŽLÁK PhD.  umiestnil na 1.mieste v streľbe zo samopalu, rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ na 3. mieste v streľbe z pištole a kpt. v.z. Ing. František PAŠTRNÁK na 5. mieste v streľbe zo samopalu.

V súťaži žien sa rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ umiestnila v streľme zo samopalu na 2.mieste, z pištole na 3.mieste  a v dvojboji na 2.mieste.

Organizácia súťaže  aj občerstvenie bolo už tradične na vysokej profesionálnej úrovni.

Text predseda klubu Ján Poliačik, foto Róbert Kráľ.

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.