Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Topoľčany ZV SR na streleckej súťaži v Beckove

4 septembra, 2023

Dňa 2. septembra 2023 sa dve družstvá klubu Topoľčany ZV SR zúčastnili streleckej súťaže (Memoriál plk. PaedDr. Štefana Bumbála) v klube ZV SR Nové Mesto nad Váhom na strelnici Beckov.
Prvé družstvo v zložení rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ, kpt. v.z. Ing. František PAŠTRNÁK, rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ sa umiestnilo v súťaži družstiev na 3.mieste (370 bodov).
Druhé družstvo v zložení mjr. v.z. Ing. René ADAMČÍK, pplk. v.v. Ing. Dušan BIELICH, rtn. Radim KAMRLA sa umiestnilo na 5.mieste (344 bodov).
Súťaže sa zúčastnilo 18 družstiev.

Jednotlivci klubu Topoľčany ZV SR:
Pi m (medzinárodný terč): 1.miesto rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ (82 bodov)
                                                 3.miesto rtn. Radim KAMRLA (79 bodov)
Pi 4 terč. č. 4: 2.miesto rtn. Radim KAMRLA (60 bodov) a kpt. v.z. Ing. František PAŠTRNÁK (60 bodov).

Spolu pištoľ: 1.miesto rtn. Radim KAMRLA (139 bodov)

Organizácia súťaže a občerstvenie už bolo tradične na veľmi dobrej úrovni.
Text: Ján Poliačik, foto: členovia klubu.

Loading