Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Topoľčany ZV SR na športovom dni v Prašiciach

6 novembra, 2022

Dňa 20.10.2022 sa členovia nášho klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK (predseda klubu) pplk. v.v. Ing. Štefan BARIAK (podpredseda klubu), pplk. v.v. Ing. Štefan ŠUNÍK, mjr. v.v. Miroslav GELETA, Ing. Janka GELETOVÁ,  pplk. v.v. Ing. Anton ŠKVARENINA,  Marta PROCHÁZKOVÁ, pplk. v.v. Ing. Štefan BIRMON, pplk. v.v. Ing. Jozef KUČERKA, Magdaléna ŠANTOROVÁ a mjr. v.v. Zdeněk ŠANTORA  zúčastnili športového dňa, ktorý zorganizovala JDS Prašice. Športového dňa sa okrem nášho klubu a JDS Prašice sa zúčastnili JDS Závada a Jacovce.

Súťažili sme bez rozdielu kategórií v chytaní rybičiek, v streľbe zo vzduchovky, v hádzaní šípok a v streľbe na  florbalovú bránku. Súťaže  sa konali v kultúrnom dome v Prašiciach, kde súťažiacich  privítala starostka obce pani  Erika NEMEŠOVÁ. Riadenie strelieb a vyhodnotenie výsledkov strelieb zabezpečil rtm .v.v Vladimír REŽO (člen nášho klubu i JDS Prašice). Rozhodcom pri chytaní rybičiek bol Jozef GREŽĎO z JDS Prašice, pri hádzaní šípok  Ing. Štefan BARIAK (podpredseda nášho klubu a zároveň aj člen JDS Prašice) ,  pri streľbe na florbalovú bránku pplk. v.v. Ing. Štefan ŠUNÍK z nášho klubu.

V jednotlivých súťažiach sa umiestnili súťažiaci takto:

Súťaž o najlepšieho florbalového strelca:  1.miesto  pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK  ZV SR – klub Topoľčany, 2.miesto  Mária RYBANSKÁ JDS Prašice, 3.miesto Mária PALUŠOVÁ  JDS Prašice.

Súťaž v hádzaní šípok: 1.miesto Mária RYBANSKÁ JDS Prašice, 2.miesto Jozef VANČO JDS Jacovce, 3.miesto: Mária PALUŠOVÁ  JDS Prašice.

Súťaž v chytaní rybičiek: 1.miesto Jozef RYBANSKÝ JDS  Prašice, 2.miesto :Jozef VANČO JDS Jacovce, 3.miesto pplk. v.v. Ing. Jozef KUČERKA  ZV SR – klub Topoľčany.

Súťaž v streľbe zo vzduchovky: 1.miesto:  Dominik ČERMAN JDS Jacovce, 2.miesto:  Miroslav GELETA ZV SR – klub Topoľčany, 3.miesto: pplk. v.v. Ing. Štefan BARIAK JDS Prašice.

V úvode športového dňa predseda klubu Topoľčany ZV SR pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK oboznámil všetkých prítomných s poslaním ZV SR, jeho cieľmi, organizačnou štruktúrou a činnosťou klubov Zväzu.

Starostka obce pani Erika Nemešová odovzdala víťazom diplomy. Na záver si súťažiaci pochutili na dobrom obede, kávičke a zákuskoch, ktoré  pripravili členky JDS Prašice.

Text J. Poliačik, foto OÚ Prašice.