Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Topoľčany ZV SR na športovom dni v Prašiciach

6 novembra, 2022

Dňa 20.10.2022 sa členovia nášho klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK (predseda klubu) pplk. v.v. Ing. Štefan BARIAK (podpredseda klubu), pplk. v.v. Ing. Štefan ŠUNÍK, mjr. v.v. Miroslav GELETA, Ing. Janka GELETOVÁ,  pplk. v.v. Ing. Anton ŠKVARENINA,  Marta PROCHÁZKOVÁ, pplk. v.v. Ing. Štefan BIRMON, pplk. v.v. Ing. Jozef KUČERKA, Magdaléna ŠANTOROVÁ a mjr. v.v. Zdeněk ŠANTORA  zúčastnili športového dňa, ktorý zorganizovala JDS Prašice. Športového dňa sa okrem nášho klubu a JDS Prašice sa zúčastnili JDS Závada a Jacovce.

Súťažili sme bez rozdielu kategórií v chytaní rybičiek, v streľbe zo vzduchovky, v hádzaní šípok a v streľbe na  florbalovú bránku. Súťaže  sa konali v kultúrnom dome v Prašiciach, kde súťažiacich  privítala starostka obce pani  Erika NEMEŠOVÁ. Riadenie strelieb a vyhodnotenie výsledkov strelieb zabezpečil rtm .v.v Vladimír REŽO (člen nášho klubu i JDS Prašice). Rozhodcom pri chytaní rybičiek bol Jozef GREŽĎO z JDS Prašice, pri hádzaní šípok  Ing. Štefan BARIAK (podpredseda nášho klubu a zároveň aj člen JDS Prašice) ,  pri streľbe na florbalovú bránku pplk. v.v. Ing. Štefan ŠUNÍK z nášho klubu.

V jednotlivých súťažiach sa umiestnili súťažiaci takto:

Súťaž o najlepšieho florbalového strelca:  1.miesto  pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK  ZV SR – klub Topoľčany, 2.miesto  Mária RYBANSKÁ JDS Prašice, 3.miesto Mária PALUŠOVÁ  JDS Prašice.

Súťaž v hádzaní šípok: 1.miesto Mária RYBANSKÁ JDS Prašice, 2.miesto Jozef VANČO JDS Jacovce, 3.miesto: Mária PALUŠOVÁ  JDS Prašice.

Súťaž v chytaní rybičiek: 1.miesto Jozef RYBANSKÝ JDS  Prašice, 2.miesto :Jozef VANČO JDS Jacovce, 3.miesto pplk. v.v. Ing. Jozef KUČERKA  ZV SR – klub Topoľčany.

Súťaž v streľbe zo vzduchovky: 1.miesto:  Dominik ČERMAN JDS Jacovce, 2.miesto:  Miroslav GELETA ZV SR – klub Topoľčany, 3.miesto: pplk. v.v. Ing. Štefan BARIAK JDS Prašice.

V úvode športového dňa predseda klubu Topoľčany ZV SR pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK oboznámil všetkých prítomných s poslaním ZV SR, jeho cieľmi, organizačnou štruktúrou a činnosťou klubov Zväzu.

Starostka obce pani Erika Nemešová odovzdala víťazom diplomy. Na záver si súťažiaci pochutili na dobrom obede, kávičke a zákuskoch, ktoré  pripravili členky JDS Prašice.

Text J. Poliačik, foto OÚ Prašice.

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.