Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Topoľčany ZV SR na Športovom dni v Prašiciach

6 novembra, 2023

Dňa 18.10.2023 sa členovia klubu Topoľčany ZV SR pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK (predseda klubu) pplk. v.v. Ing. Štefan BARIAK (podpredseda klubu), rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ (tajomníčka klubu), rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ (člen rady klubu), Marta PROCHÁZKOVÁ (členka rady klubu), pplk. v.v. František STREJČEK, pplk. v.v. Ing. František KORČÍK, pplk. Ing. Anton ŠKVARENINA, kpt. Karol BELUSKÝ, Františka ŠPALDOŇOVÁ, čat. v.z. Peter BENKO zúčastnili športového dňa, ktorý zorganizovala ZO JDS Prašice. Športového dňa sa okrem nášho klubu a JDS Prašice zúčastnili JDS Závada, Nemečky a Jacovce.

Súťažili sme v streľbe zo vzduchovky, v hádzaní šípok a v streľbe na florbalovú bránku. Súťaže sa konali v kultúrnom dome v Prašiciach, kde súťažiacich privítala starostka obce pani Mgr. Karin ŠIMKOVÁ. Riadenie strelieb a vyhodnotenie výsledkov strelieb zabezpečil rtm. v.v. Vladimír REŽO (člen nášho klubu i JDS Prašice). Rozhodcom pri hádzaní šípok bol Ing. Štefan BARIAK (podpredseda nášho klubu a zároveň aj člen JDS Prašice), pri streľbe na florbalovú bránku rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ tajomníčka nášho klubu.

V jednotlivých súťažiach sa umiestnili súťažiaci takto:

Súťaž o najlepšieho florbalového strelca – kategória ženy:
1.miesto Mária DAŇOVÁ – JDS Nemečky,
2.miesto Marta PROCHÁZKOVÁ – ZV SR – klub Topoľčany,
3.miesto Mária RYBANSKÁ – JDS Prašice.

Súťaž o najlepšieho florbalového strelca – kategória muži:
1.miesto Ladislav DIVIŠ – JDS Prašice,
2.miesto Benjamín PALUŠ – JDS Prašice,
3.miesto Benedikt DETKO – JDS Závada.

Súťaž v hádzaní šípok – kategória ženy:
1.miesto Elena ŠTEFKOVIČOVÁ JDS Prašice,
2.miesto Viera NEMEŠOVÁ JDS Závada,
3.miesto: Anna FUTROŠOVÁ JDS Nemečky.

Súťaž v hádzaní šípok – kategória muži:
1.miesto Milan PILÁT JDS Prašice,
2.miesto Vladimír REŽO JDS Prašice,
3.miesto: pplk.v.v. Ing. František KORČÍK ZV SR – klub Topoľčany.

Súťaž v streľbe zo vzduchovky – kategória ženy:
1.miesto: Anna FUTROŠOVÁ JDS Nemečky,
2.miesto: Mária BAJZÍKOVÁ JDS Závada,
3.miesto: Anna HERDOVÁ JDS Závada.

Súťaž v streľbe zo vzduchovky – kategória muži:
1.miesto: Dominik ČERMAN JDS Jacovce,
2.miesto: pplk.v.v. Ing. František KORČÍK ZV SR – klub Topoľčany,
3.miesto: pplk. v.v. Ing. Štefan BARIAK JDS Prašice.

Pred vyhodnotením športového dňa rada klubu ZV SR Topoľčany zablahoželala predsedníčke ZO JDS Prašice pani Márii NOVOTNEJ k významnému životnému jubileu. Starostka obce pani Mgr. Karin ŠIMKOVÁ sa z dôvodu plnenia pracovných povinnosti nemohla zúčastniť na vyhodnotení súťaží. Vyhodnotenie a odovzdanie diplomov vykonala zamestnankyňa obecného úradu pani Erika NEMEŠOVÁ (bývalá starostka). Na záver si súťažiaci pochutili na dobrom obede, kávičke a zákuskoch, ktoré pripravili členky JDS Prašice.
Text Štefan Bariak, foto OÚ Prašice.

Loading