Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Topoľčany ZV SR na petangu

28 októbra, 2022

Na základe pozvania starostu obce Žabokreky nad Nitrou Cyrila Cabadaja  sa naše družstvo v zložení pplk. v.v. RSDr. Ján Poliačik (predseda klubu), pplk. v.v. Ing. Štefan Bariak (podpredseda klubu) a pplk. v.v. Ing. Antona Škvareninu zúčastnilo 15.10.2022 súťaže v petangu pri príležitosti otvorenia nového petangového ihriska. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev. Okrem nás, družstvo JDS Ostratice, JDS Žabokreky nad Nitrou,  dve družstvá JDS Hradište a JDS Prašice. Dosiahnuté výsledky: 1.miesto JDS Prašice (p. Vančo, p. Vančová a Marta Bariaková), 2.miesto JDS Žabokreky nad Nitrou a 3.miesto Hradište. Marta Bariaková je členkou nášho klubu ale aj JDS Prašice, súťažila za Prašice a bola vyhodnotená ako najlepšia hráčka. Súťaž otvoril starosta obce Cyril Cabadaj. Členovia nášho klubu pplk. v.v. Ing. Anton Škvarenina a mjr. v.v. Miroslav Geleta robili rozhodcov. Ďalšie obce sa dozvedeli, že existuje Zväz vojakov SR.  Počas celej súťaže bolo pripravené občerstvenie a na záver sa podával guľáš.

Text J. Poliačik, foto Š. Bariak

Loading