Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Topoľčany na streleckej súťaži v Leviciach.

31 augusta, 2023

Dňa 25.08.2023 sa na strelnici Devičany uskutočnil 20. ročník streleckej súťaže o Putovný pohár prezidenta ZV SR a o Putovný pohár klubu Levice.
Disciplíny strelieb :
• dvojboj družstiev o Putovný pohár prezidenta ZV SR,
• dvojboj družstiev o Putovný pohár klubu Levice,
• dvojboj jednotlivcov (muži, ženy),
• najlepší strelec zo samopalu (muži, ženy),
• najlepší strelec z pištole (muži, ženy),
• dvojboj jednotlivcov o Majstra klubu Levice.
Z nášho klubu sa zúčastnili dve družstvá
1. rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ, rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ, kpt. v.z. Ing. František PAŠTRNÁK.
2. mjr. v.z. Ing. René ADAMČÍK, npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY, rtn. Radim KAMRLA.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY ČLENOV NÁŠHO KLUBU:
SÚŤAŽ DRUŽSTIEV o putovný pohár prezidenta ZV SR
Súťaž dvojboj družstiev:
1. miesto družstvo klubu Topoľčany ZV SR – 501 bodov (npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY, mjr. v.z. Ing. René ADAMČÍK, rtn. Radim KAMRLA.
2.miesto družstvo Martin-Podháj ZV SR, 483 bodov.
3.miesto Klub vojenských výsadkárov Banská Bystrica 413 bodov.

SÚŤAŽ DRUŽSTIEV o putovný pohár klubu Levice ZV SR
Súťaž dvojboj družstiev:
1. miesto družstvo klubu Topoľčany ZV SR – 501 bodov (npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY, mjr. v.z. Ing. René ADAMČÍK, rtn. Radim KAMRLA.
2.miesto družstvo Martin-Podháj ZV SR, 483 bodov.
3.miesto Klub vojenských výsadkárov Banská Bystrica 413 bodov.

V SÚŤAŽI JEDNOTLIVCOV z klubu Topoľčany ZV SR – muži:
v streľbe z pištole sa na 2.mieste umiestnil mjr. v.z. Ing. René ADAMČÍK, 96 bodov.
v streľbe zo samopalu sa na 1.mieste umiestnil mjr. v.z. Ing. René ADAMČÍK, 89 bodov a na 3.mieste rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ, počet bodov 79.
V dvojboji jednotlivcov sa na 1.mieste umiestnil mjr. v.z. Ing. René ADAMČÍK, 185 bodov a na 3.mieste kpt. v.z. Ing. František PAŠTRNÁK, počet bodov 175.
V SÚŤAŽI JEDNOTLIVCOV z klubu Topoľčany ZV SR – ženy:
v streľbe z pištole sa na 2.mieste umiestnila rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ , 88 bodov.
Gratulujem a ďakujeme za reprezentáciu nášho klubu.
Organizácia súťaže perfektná ako vždy.

Loading