Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Nitra-Zobor v Čičmanoch a v Rajeckej Lesnej

18 septembra, 2022

Na základe dobrej vzájomnej spolupráci s JDS MO č.1 a pozvánky na jednodňový zájazd sa 15 členov Klubu Nitra-Zobor zúčastnilo dňa 8.9.2022 poznávacieho zájazdu do rázovitej obci Čičmany a Rajeckej Lesnej. 

Prvá zmienka o Čičmanoch pochádza z roku 1272, známe sú maľované drevenice, ojedinelé v ľudovom staviteľstve. V roku 1907 a 1921 postihli obec veľké požiare. Pôvodné obyvateľstvo prišlo na naše územie z Balkánu, pričom sa pripúšťa aj valašský vplyv z Rumunska. Živilo sa ovčiarstvom, rozvozom skla  v krošniach, neskôr výrobou papúč. V poschodovom pavlačovom Radenovom dome je expozícia, kde sú prezentované všetky životné zvyky, pracovné činnosti, zamestnania, obživa, ale aj Čičmanská architektúra, výšivky, odevy a nástroje. Oproti, v dome č.42 Štefana Gregora a Petra Pupáka, je ukážka bývania vo forme veľkorodiny, kde žili v dvoch izbách štyri rodiny troch generácií. Pod pojmom Valašská kultúra tam možno nájsť všetko, vrátane maľovky dreveníc, ktoré sú aj súčasťou výšiviek.

Je potešujúce, že časť výšiviek sa našla aj vo výstroji našich športovcov na posledných OH.

Rajecká Lesná je pútnickým miestom. Miestna Bazilika narodenia Panny Márie bola založená v máji 1864 a za Baziliku bola vyhlásená 7. 9. 2002 za účasti diecézneho biskupa J. E. Jána Chryzostoma kardinála Korca. Je tu Kalvária postavená v rokoch 1920 – 1921, Lurdská kaplnka z r. 1921, pod ktorou sú upravené dva pramene studenej priezračnej vody pre verejnosť. V dome Božieho narodenia je inštalovaný Slovenský betlehem, postavený majstrom Jozefom PEKAROM z Rajeckých Teplíc v roku 1995 (staval ho 15 rokov). Obsahuje všetky naše najznámejšie hrady a zámky a uprostred sa výši KRIVÁŇ. Pod nimi sú rôzne remeslá a všetko je to v pohybe. Svojim obsahom a veľkosťou nemá u nás obdobu. Navštívili sme aj raritu v Rajeckej doline, neďaleko od Žiarskej chaty pri ceste. Je ňou gejzír, striekajúci do výšky 6-7 metrov. V zime, keď to všetko zamrzne je to nádherný skvost, ktorý poznáme z televízie.

Účastníci zájazdu boli spokojní a nadšení tými všetkými stavbami a tiež úžasnou prírodou a lesmi, ktoré doma nemáme. Radi sa tam opäť po čase vrátime.

Text : pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka

Foto: Ing. Božena Luspajová

Loading