Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Nitra-Zobor s JDS MO č.1 na posedení v Krčme pod Agátmi

26 septembra, 2023

Dobré vzájomné vzťahy medzi nitrianskymi seniorskými organizáciami sa naplno prejavili aj v minulom týždni, kedy nás JDS MO č.1 Nitra pozvala dňa 21.9.2023 od 14,00 hod. na posedenie s konzumáciou FAZUĽOVICE do Krčmy pod Agátmi. Z nášho klubu sa tejto akcie zúčastnilo celkom 21 členov s rodinnými príslušníkmi. Na spoločnom posedení všetkých privítal predseda JDS PaedDr. Anton Chudík, poprial všetkým príjemné posedenie, zábavu a dobrú chuť. Fazuľovica bola veľmi dobrá, všetkým chutila a keďže bola trochu pikantná potrebovala zapiť dobrým nápojom, či už nealko alebo pivom. Takéto stretnutie JDS organizovala už piaty krát. Pozvaný bol aj primátor Nitry a niektorí poslanci mesta. Celkom sa tejto akcie zúčastnilo 81 účastníkov a bolo pripravených 100 porcií fazuľovice. Pri stoloch sa viedla družná debata medzi účastníkmi posedenia, kde sa rozoberala rôzna problematika /záhrady-úroda, petang, vojenčina, zábavy, relaxačné pobyty, ale aj naše plány a súčasné dianie v spoločnosti a pod./. Dostali sme ponuku na zájazd 19.10.2023 do Detvy a Vígľašského zámku a Katarínsku zábavu v novembri. Recipročne počítame s účasťou nitrianskych seniorských organizácií na nami organizovanom turnaji v mariáši v decembri 2023. Predseda mestskej organizácie JDS nám perspektívne ponúkol aj účasť klubového družstva na veľkej medzinárodnej športovej akcii družobných miest /Nitra-Ružomberok-Kroměříž /, ktorá sa bude konať v máji 2024 a zúčastní sa na nej okolo 150 súťažiacich. Potvrdili sme náš záujem o účasť a zároveň ponúkli aj naše organizačné schopnosti. Dobré počasie nám po celú dobu akcie vydržalo. Takýmito kontaktmi a účasťou na aktivitách chceme i naďalej prehlbovať spoluprácu s JDS MO č.1, ale i ďalšími družobnými organizáciami aj v ďalšom období, čím chceme položiť dôraz na spoločné záujmy, posilniť osobné vzťahy a väzby medzi členmi partnerských organizácií.

Text: pplk. v. v. Ing. Pavel Luspaj

Foto: Ing. Božena Luspajová, npráp. v. v. Stanislav Chovanec

Loading