Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Nitra-Zobor na južnej Morave strieborný

2 októbra, 2022

Dňa 29.septembra 2022 sme sa na základe pozvánky našich priateľov z Klubu vojenských dôchodcov v Kroměříži zúčastnili na 4. ročníku turnaja v petangu o putovný pohár klubu seniorov Kroměříž. Podobný turnaj jednotlivcov organizuje aj náš klub, spravidla v júni, v Kroměříži však na rozdiel od nás hrajú trojčlenné družstvá.

Už od obce Strání nás vítala južná Morava slnečným počasím, ale aj hraničnou kontrolou, od polnoci pátrajúcou po migrantoch. Aj vďaka rôznym obchádzkam a podivnému dopravnému značeniu sme docestovali do Kroměříža s malým oneskorením.

Po slovanskom zvítaní sa a prvotnej družnej debate sme prijali pozvanie na obed. Ostávala nám ešte hodinka do začatia a rozlosovania súťaže. Naviac ihriská majú hneď pri budove Centra seniorov. Tam bol aj priestor na výmenu skúseností z prežitia pandémie, ale aj zo samotného turnaja.

Súťaže sa zúčastnilo okrem nás ďalších 7 zmiešaných trojčlenných družstiev z Kroměříža a Hulína. Medzi nimi boli aj naši priatelia, reprezentanti z KVD. Tých sme si vylosovali za súpera hneď v 1 kole. Rýchle sme pochopili ich iný spôsob hry a darilo sa nám udržiavať s nimi tesný bodový náskok natoľko, že sme ich porazili. Bojovali nekompromisne, nič nám nedarovali, tak ako aj rozhodca z radov KVD plk. v. v. Ing. Jaroslav SVÁROVSKÝ. V 2.kole sme si vylosovali družstvo z Klubu Českých turistov. Po smolnom začiatku sme sa chytili, postupne skóre vyrovnali a v závere sme aj „turistov“ porazili. V 3.kole sme narazili na ďalšie neporazené družstvo, s ktorým sme hrali aj o prvenstvo v turnaji. Boli víťazmi predošlého ročníka. Nesedela nám ich hra a prejavila sa ich skúsenosť aj v zisku bodov. Boli sme im vyrovnaným súperom, ale po každej hre získavali ďalší, aj keď malý bodový náskok. Darilo sa nám eliminovať ich najlepšie hody, ale už sme nezískali vlastné potrebné body. Napokon zaslúžene kolo vyhrali a tým aj celý turnaj 4. ročníka a potvrdili, že sú zohratým, kvalitným družstvom. Získali Putovný pohár, my za druhé miesto v turnaji ako aj ostatné zúčastnené družstvá získali diplom. Ten bude vzácnou trofejou do našej kroniky klubu.

Na poturnajovom posedení sme odovzdali upomienkové predmety, reprezentujúce našu Nitru, náš Zväz a náš klub. Aj nám sa dostalo pozornosti. Potešili nás besedy zo známymi, ale aj s novými priateľmi. Cítili sme ich úprimný obdiv napriek tomu, že ich spôsob hry (uplatnené pravidlá) bol pre nás novou, neznámou realitou. Dobre nám padli moravské pesničky v podaní časti ženského spevokolu Rozáriek, pod vedením pani Janky LETKOVEJ.

Spomínali sme priateľov, ktorí nás opustili z oboch klubov, stihli sme okoštovať vínko a tiež pripravené dobroty. Čas sa neúprosne krátil a lúčenie bolo, ako vždy, ťažké. Členovia klubu nás uistili, že do Nitry prídu 11. novembra na Červené maky a tiež vyjadrili záujem o účasť na našom budúcoročnom turnaji v petangu. Tešíme sa na našich hostí a veríme, že naše zámery do budúcna sa naplnia.

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka

Foto: Zdeňka Hricová (obr. 1-9, 16, 18-19), pplk. v. v. Ing. Ján Košina (obr. 0, 10-15,17)

Loading