Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Nitra-Zobor a JDS MO č.1 na spoločnom posedení

2 októbra, 2022

Dňa 22.09.2022 sa stretli kluby ZV SR Nitra-Zobor a JDS MO č.1 Nitra na spoločnom posedení v Hostinci pod Agátmi. Z nášho  klubu sa zúčastnilo celkom 22 členov. Členov obidvoch klubov privítal predseda JDS Anton Chudík, poprial príjemné posedenie a zábavu. Po zahájení sa začal podávať  guľáš, ktorý všetkým účastníkom chutnal. Toto stretnutie sa organizovalo už štvrtýkrát. Všetkých prišiel pozdraviť aj primátor Nitry Marek Hattas. Pri stoloch sa viedla družná debata medzi členmi obidvoch klubov, kde sa rozoberala úroda v záhradkách, spoločné akcie, medzi chlapmi aj zážitky z vojenčiny, medzi klubmi (zájazdy, petang, zábavy, relaxačné pobyty, atď.). Počasie nám vydržalo po celú dobu. Celkový počet účastníkov bol 70 osôb. Takýmito aktivitami chceme s JDS spolupracovať aj v ďalšom období, čím chceme prehĺbiť nielen vzťah medzi JDS a ZV SR, ale najmä spoločné záujmy, osobné vzťahy a väzby medzi ich členmi.   

 

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka

Foto: Ing. Božena Luspajová

Loading