Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Kežmarok na stretnutí pri príležitosti pamätného dňa Poľského wojska a v streľbe v Bochni

15 augusta, 2023

Pri príležitosti osláv pamätného dňa Poľského wojska a na pozvanie družobného klubu rezerwistow N1 Bochnia, sa dňa 12.8.2023 v Bochni v Poľsku zúčastnili na stretnutí a VII. ročníka medzinárodných strelieb z ručných zbraní členovia Zväzu vojakov SR – klub Kežmarok na čele s predsedom KV Kežmarok pplk. v.v. Ing. Jozefom Žáčikom.

Súťaž v streľbe prebiehala v jednej disciplíne :

–  streľba z pištole Glock 17- 9mm (na terč vzdialený 25 metrov, v počte 3 + 5 striel);

Naše družstvo strieľalo v zložení :
–  pplk. v.v. Ing. Jozef Žáčik,
–  mjr.  v.v.  Ing. Ján Verešpej,
–  mjr.  v.v.  Ing. Marián Litvin.

V silnej konkurencii domácich strelcov v streľbe z pištole Glock 17- 9 mm sa na prvom mieste umiestnil  náš člen mjr. v.v. Ing. Ján Verešpej z celkového počtu 36 strieľajúcich.    Strelieb sa zúčastnili aj predstavitelia mesta Bochňa, polície, Straž Požarna Bochnia  a pozvaní hostia.                                                                                                                                                Pri príležitosti dňa Poľského wojska boli udelené medaile a pamätne listy členom klubu rezerwistow N1 Bochnia.

Celá súťaž prebiehala v srdečnej a družnej atmosfére. Náklady spojené s účasťou na streľbách si hradili členovia klubu z vlastných prostriedkov.

Tex, Fotot: mjr. v.v. Ing. Ján Verešpej

Loading