Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Kežmarok na stretnutí pri príležitosti pamätného dňa Poľského wojska a v streľbe v Bochni

15 augusta, 2023

Pri príležitosti osláv pamätného dňa Poľského wojska a na pozvanie družobného klubu rezerwistow N1 Bochnia, sa dňa 12.8.2023 v Bochni v Poľsku zúčastnili na stretnutí a VII. ročníka medzinárodných strelieb z ručných zbraní členovia Zväzu vojakov SR – klub Kežmarok na čele s predsedom KV Kežmarok pplk. v.v. Ing. Jozefom Žáčikom.

Súťaž v streľbe prebiehala v jednej disciplíne :

–  streľba z pištole Glock 17- 9mm (na terč vzdialený 25 metrov, v počte 3 + 5 striel);

Naše družstvo strieľalo v zložení :
–  pplk. v.v. Ing. Jozef Žáčik,
–  mjr.  v.v.  Ing. Ján Verešpej,
–  mjr.  v.v.  Ing. Marián Litvin.

V silnej konkurencii domácich strelcov v streľbe z pištole Glock 17- 9 mm sa na prvom mieste umiestnil  náš člen mjr. v.v. Ing. Ján Verešpej z celkového počtu 36 strieľajúcich.    Strelieb sa zúčastnili aj predstavitelia mesta Bochňa, polície, Straž Požarna Bochnia  a pozvaní hostia.                                                                                                                                                Pri príležitosti dňa Poľského wojska boli udelené medaile a pamätne listy členom klubu rezerwistow N1 Bochnia.

Celá súťaž prebiehala v srdečnej a družnej atmosfére. Náklady spojené s účasťou na streľbách si hradili členovia klubu z vlastných prostriedkov.

Tex, Fotot: mjr. v.v. Ing. Ján Verešpej

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.