Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Kežmarok na oslavách 78. výročia Slovenského národného povstania.

30 augusta, 2022

Dňa 29. augusta 2022 sa v Kežmarskom hrade  konali Oslavy  78. výročia Slovenského národného povstania .

        Organizátorom osláv bolo mesto Kežmarok , Základná organizácia „1. československej samostatnej tankovej brigády “ SZPB Kežmarok , Zväz vojakov SR klub Kežmarok, PSK – múzeum Kežmarok a Okresný úrad Kežmarok. Spolupodieľali sa OS SR, Mestská polícia Kežmarok , DHZ Kežmarok a orchester FATS JAZZ BAND.

         Príhovory k 78.výročiu Slovenského národného povstania predniesli primátor mesta  Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA, prednosta Okresného úradu Kežmarok Ing. Vladimír Škára a predseda  ZO „1. československej samostatnej tankovej brigády “ SZPB Kežmarok pplk. v.v. JUDr. Milan Janeček. Osláv sa zúčastnili mimo hore menovaných ako hostia : za klub generálov genpor. v.v. Ing. Jaroslav Vývlek a genmjr. v.v. Ing. Jindřich Joch, predseda  OV SZPB Stará Ľubovňa plk. v.v. Ing. Václav Homišan , členovia klubu vojakov Kežmarok, členovia  SZPB, zástupcovia štátnej a verejnej správy a občania mesta Kežmarok .

          Účastníci pietneho aktu si uctili minútou ticha všetky obete Slovenského národného povstania a položením vencov vzdali hold všetkým, ktorí obetovali svoje životy za našu slobodu. Na záver slávnostného aktu  predseda Klubu vojakov Kežmarok   pplk. v.v. Ing. Jozef Žáčik odovzdal členom Klubu vojakov mjr. v.v Petrovi Kóberovi a kpt. v.v. Tomášovi Hricovi vyznamenanie ZVSR HVIEZDA.  Na záver Osláv 78.výročia SNP bola zapálená partizánska vatra.

Nedeľné popoludnie bolo spestrené ukážkami techniky a zbraní OS SR , ktoré zabezpečovali príslušníci práporu logistiky Prešov, ukážkou výzbroje a výstroja Mestskej polície Kežmarok, ukážkou výstroja DHZ Kežmarok spojenej so súťažou pre deti v presnosti hasenia na cieľ ako aj prezentovanie publikácií o 2.svetovej vojne a SNP  historika OV SZPB  Poprad  p. Marcela Maniaka.

K spríjemneniu prispelo vystúpenia  orchestra FATS JAZZ BAND s hudbou prvej polovice 20. storočia v retro štýle.

Touto cestou sa chceme poďakovať veliteľovi Brigády bojového zabezpečenia Trenčín, ktorý cestou príslušníkov 20.práporu logistiky Prešov, zabezpečil na pietnom akte ukážku techniky, zbraní a ochranných prostriedkov OSSR, strieľanie čestných sálv pri hraní štátnej hymny SR a čestnú stráž pri pamätníku.

Text: pplk. v.v. Ing. Jozef Žáčik

Foto: mjr. v.v. Vladimír Kasák, mesto Kežmarok

Loading