Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Kežmarok na oslavách 78. výročia Slovenského národného povstania.

30 augusta, 2022

Dňa 29. augusta 2022 sa v Kežmarskom hrade  konali Oslavy  78. výročia Slovenského národného povstania .

        Organizátorom osláv bolo mesto Kežmarok , Základná organizácia „1. československej samostatnej tankovej brigády “ SZPB Kežmarok , Zväz vojakov SR klub Kežmarok, PSK – múzeum Kežmarok a Okresný úrad Kežmarok. Spolupodieľali sa OS SR, Mestská polícia Kežmarok , DHZ Kežmarok a orchester FATS JAZZ BAND.

         Príhovory k 78.výročiu Slovenského národného povstania predniesli primátor mesta  Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA, prednosta Okresného úradu Kežmarok Ing. Vladimír Škára a predseda  ZO „1. československej samostatnej tankovej brigády “ SZPB Kežmarok pplk. v.v. JUDr. Milan Janeček. Osláv sa zúčastnili mimo hore menovaných ako hostia : za klub generálov genpor. v.v. Ing. Jaroslav Vývlek a genmjr. v.v. Ing. Jindřich Joch, predseda  OV SZPB Stará Ľubovňa plk. v.v. Ing. Václav Homišan , členovia klubu vojakov Kežmarok, členovia  SZPB, zástupcovia štátnej a verejnej správy a občania mesta Kežmarok .

          Účastníci pietneho aktu si uctili minútou ticha všetky obete Slovenského národného povstania a položením vencov vzdali hold všetkým, ktorí obetovali svoje životy za našu slobodu. Na záver slávnostného aktu  predseda Klubu vojakov Kežmarok   pplk. v.v. Ing. Jozef Žáčik odovzdal členom Klubu vojakov mjr. v.v Petrovi Kóberovi a kpt. v.v. Tomášovi Hricovi vyznamenanie ZVSR HVIEZDA.  Na záver Osláv 78.výročia SNP bola zapálená partizánska vatra.

Nedeľné popoludnie bolo spestrené ukážkami techniky a zbraní OS SR , ktoré zabezpečovali príslušníci práporu logistiky Prešov, ukážkou výzbroje a výstroja Mestskej polície Kežmarok, ukážkou výstroja DHZ Kežmarok spojenej so súťažou pre deti v presnosti hasenia na cieľ ako aj prezentovanie publikácií o 2.svetovej vojne a SNP  historika OV SZPB  Poprad  p. Marcela Maniaka.

K spríjemneniu prispelo vystúpenia  orchestra FATS JAZZ BAND s hudbou prvej polovice 20. storočia v retro štýle.

Touto cestou sa chceme poďakovať veliteľovi Brigády bojového zabezpečenia Trenčín, ktorý cestou príslušníkov 20.práporu logistiky Prešov, zabezpečil na pietnom akte ukážku techniky, zbraní a ochranných prostriedkov OSSR, strieľanie čestných sálv pri hraní štátnej hymny SR a čestnú stráž pri pamätníku.

Text: pplk. v.v. Ing. Jozef Žáčik

Foto: mjr. v.v. Vladimír Kasák, mesto Kežmarok

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.