Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Kežmarok – Červené maky okres Stará Ľubovňa

21 novembra, 2022

Dňa 11. novembra 2022 pri príležitosti 104. výročia skončenia 1. svetovej vojny boli v Hniezdnom, Forbasoch a Nižných Ružbachoch odhalené pomníky obetiam 1. a 2. svetovej vojny. Je určite na mieste pripomenúť si tieto ťažké doby aspoň týmito symbolickými pamätníkmi, ale aj s úctou a tichou spomienkou na všetky obete nezmyselných vojen. Všetci mali svoje sny, svoje plány, no ich životy boli pretrhnuté, a to kvôli zákulisným záujmom, geopolitickým plánom, chamtivosti po peniazoch a moci. Aj keď obetiam život už nik nevráti, dnes sa musíme zamyslieť nad zdrvujúcimi kapitolami našej histórie a poučiť sa z nich. Bolestivé spomienky na temnú minulosť by nás nemali rozdeľovať. Naopak, dávajú nám nádej do budúcnosti a pomáhajú vytvárať lepšiu a silnejšiu spoločnosť pre ďalšie generácie. Naše hory a táto zem ich pamätá. A my, ktorí žijeme sme tu predovšetkým preto, aby sme nedovolili na nich zabudnúť.

K prítomným sa postupne na miestach piety prihovorili starostovia obcí Hniezdne  Ing. Viktor Selep, Forbas Michal Hanečák, Nižných Ružbách Mgr. Jozef Abrahamovský, miestni farári, vikár OSSR plk. Dr. Jozef Paluba a člen  ZVSR Klub Kežmarok a zároveň predseda OblV SZPB Stará Ľubovňa  plk. v.v. Ing. Václav Homišan.

 

Text : plk. v.v. Ing. Václav Homišan

Loading