Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Humenné relaxoval……

17 septembra, 2022

             16.09.2022 ZV SR klub Humenné v prírode, pri obci Udavské usporiadal športovo relaxačný deň spojený s členskou schôdzou. Členovia klubu si mohli za-súťažiť v streľbe zo vzduchovky .Pri dobrom guľáši a grilovanej  klobáske zaspomínať na roky prežité v uniforme. Na návrh rady klubu, predseda klubu mjr. v.v. Cibuľáš ocenil členov klubu za ich doterajšiu prácu v klube pamätnou medailou klubu. Minútou ticha v stoji si členovia klubu uctili pamiatku zosnulého nášho člena pplk. v.v. Ing. Mikulaša Suru .Predseda klubu odovzdal manželke nebohého MUDr. Jarmile Surovej pamätnú medailu klubu in memoriam.

Loading