Zväz vojakov Slovenskej republiky

Jubilant plk. v.v. PaedDr. Ján PETROVIČ, CSc.

18 júla, 2023

      Bývalý reprezentant v cyklistike, člen Zväzu vojakov Slovenskej republiky klub Pezinok plk. v.v. PaedDr. Ján PETROVIČ, CSc.  v minulých dňoch oslavoval významné životné jubileum 70 rokov.

      Šport zažil na všetkých úrovniach. Bol športovec, reprezentant, tréner, manažér, diplomat, funkcionár. Ale pracoval aj ako robotník, profesionálny vojak, vysokoškolský pedagóg. Donedávna pôsobil na prekladateľskom oddelení Európskeho parlamentu v Luxembursku.

      Predseda a rada klubu Zväzu vojakov SR klub Pezinok jubilantovi Jánovi Petrovičovi srdečne blahoželajú!

Loading

Priložené dokumenty