Zväz vojakov Slovenskej republiky

IX. ročník streleckej súťaže pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN

16 mája, 2023

V areáli 91. ženijného pluku v Seredi sa dňa 13. mája konal IX. ročník streleckej súťaže, ktorú zorganizovalo občianske združenie UN-VETERAN SLOVAKIA v spolupráci so Zväzom vojakov SR – klub Sereď a 91. ženijným plukom Sereď. Táto súťaž sa každoročne koná pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN, prostredníctvom ktorého si pripomíname obetavú prácu a úsilie vojakov na podporu mieru a bezpečnosti.
Na úvod účastníkov srdečne privítal riaditeľ súťaže a prezident UN VS plk. v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD. Účastníci boli oboznámení s pravidlami a bezpečnosťou pri streľbe. Súťažilo 13 trojčlenných družstiev z celého Slovenska. Sily si zmerali v streľbe zo samopalu vz. 58 s redukovaným strelivom po päť rán v stoji a v ľahu. Súťaž je medzi účastníkmi veľmi obľúbená, je totiž príležitosťou na to, aby sa stretli priatelia či bývalí aj súčasní kolegovia a preukázali svoju zručnosť v streľbe na terč. Atmosféra bola ako vždy veľmi priateľská a kolegiálna. Okrem súťaže mali všetci možnosť sa porozprávať, pospomínať, vymieňať svoje skúsenosti a zároveň si navzájom držať palce v dosiahnutí čo najlepších výsledkov. O zabezpečenie regulárnosti a bezpečnosti strelieb sa postarali príslušníci 91. ženijného pluku, ktorí s prispením Zväzu vojakov SR – Klub Sereď pripravili pre účastníkov aj vojenský veteránsky guláš.
V kategórii družstiev zvíťazili strelci zo Zväzu vojakov SR – Klub Topoľčany, na druhom mieste sa umiestnili zástupcovia 1. mechanizovanej brigády Topoľčany a tretie miesto si vybojovali reprezentanti Zväzu vojakov SR – Klub Levice.
V kategórii jednotlivcov – mužov si prvé miesto vybojoval Dušan Haršány z Odborového zväzu potravinárov SR, druhý bol Lukáš Marcinkech z 1. mechanizovanej brigády Topoľčany a na treťom mieste sa umiestnil Radim Kamrla zo Zväzu vojakov SR – Klub Topoľčany.
V kategórii jednotlivcov – žien sa na prvom mieste umiestnila Klára Kubíková z Klubu vojenskej histórie Trnavská posádka, na druhom mieste sa umiestnila Zorka Opalek Velčická z Odborového zväzu potravinárov SR a tretia bola Barbora Urbanová zo Serede.
Víťazi boli za umiestnenie ocenení pohármi, medailami a diplomami. Pamätný diplom za úspešnú streľbu si ako odmenu odniesol aj každý účastník súťaže. Na záver pekného podujatia poďakoval všetkým účastníkom prezident UN Veteran Slovakia plk. Štefan Jangl. Poďakovanie za spoluprácu i zabezpečenie súťaže vyjadril predsedovi Zväzu vojakov SR – klub Sereď pplk. Ondrejovi Urbanovi a jeho podpredsedovi pplk. Ľubomírovi Mičátkovi, 91. ženijnému pluku Sereď i Odborovému zväzu potravinárov za pekný darček pre organizátorov. Vyjadril presvedčenie, že o rok na desiatom ročníku streleckej súťaže sa opäť stretneme a možno i v hojnejšom počte.

Loading