Zväz vojakov Slovenskej republiky

„Informačný spravodajca 2023“ ZV SR KLUB PEZINOK

17 decembra, 2023

      Rada klubu ZV SR KLUB PEZINOK aj tento rok pripravila pre svojich členov, priateľov a sympatizantov periodickú publikáciu „Informačný spravodajca 2023“. Informačný spravodajca, vo veľmi  skrátenej forme, dokumentuje nielen činnosť klubu, ale aj zásadné skutočnosti (akcie, dôležité rozhodnutia atď.) prezídia zväzu a Zväzovej rady, v priebehu kalendárneho roka. Tento rok sa jedná už o jeho šiesty ročník.

       Cieľom je aj skutočnosť, aby generácie našich nasledovníkov mali materiály a podklady, z ktorých budú môcť čerpať   informácie o našej činnosti.

Pripravil: Stanislav ŠIMON, Marián ULIČNÝ, Juraj LECHVÁR

Loading

Priložené dokumenty