Zväz vojakov Slovenskej republiky

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA 2022 KLUBU ZV SR Pezinok

22 decembra, 2022

        Od roku 2018 vydáva,  Rada klubu Zväzu vojakov Slovenskej republiky Pezinok,  raz ročne dokument mapujúci činnosť klubu v priebehu kalendárneho roka, spestrený o zaujímavosti  z  významných spoločensko-historických udalostí, ale aj z malokarpatského regiónu, regiónu vynikajúceho vína.  V tomto roku ide už v poradí o 5. ročník. I napriek skutočnosti, že pre neziskové občianske združenie, akým je náš klub,  je veľmi zložité získať finančné prostriedky na krytie nákladov spojených s prípravou a tlačou  takéhoto dokumentu stále vyvíjame snahu, aby každý z našich 146.tich členov mal k nemu prístup. Či už v elektronickej forme alebo tlačenej u našich starších členov, ktorí nevyužívajú elektronické komunikačné prostriedky.

        Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, tým členom a našim podporovateľom – sympatizantom, ktorí sa nezištne podieľali na výrobe tlačenej formy Informačného spravodajcu 2022.

Priložené dokumenty